Inici Societat Jorba fa inventari dels 90 camins del municipi

Jorba fa inventari dels 90 camins del municipi

COMPARTIR

La Diputació de Barcelona ha redactat el catàleg de camins de Jorba, un document que inventaria i analitza els trets fonamentals del conjunt de vies municipals existents en el terme municipal i recull, ordena i processa les dades obtingudes durant el treball de camp del seu terme. El treball ha estat lliurat pel diputat d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, Jordi Fàbrega, a l’alcalde de Jorba, David Sánchez.

En el municipi de Jorba s’han inventariat 90 camins, que sumen un total de 105,56 km, escollits d’acord amb les indicacions dels tècnics encarregats de la redacció i representants de l’ajuntament, entre els quals hi ha regidors i tècnics. A partir d’aquesta informació de base formada per un seguit de paràmetres referents a la seva geometria, funcionalitat, estat de conservació, amplada i tipus de ferm, es va realitzar un treball de camp amb visites al conjunt de camins per recollir dades descriptives pel seu posterior processament informàtic.

De cada camí s’ha confeccionat una fitxa resum amb les dades identificatives com són codi, nom, extrem i topònim i situació, les dades generals que inclouen estat, longitud, amplada, així com la seva tipologia, per classificar-lo com camí forestal, pista forestal, camí rural, corriols i senders i si existeix alguna restricció de circulació). El treball es completa amb una descripció, fotografies i un perfil longitudinal de cada vial, així com amb i l’inventari d’elements amb amplades i tipus de ferm.

L’estudi determina que tots els camins municipals de Jorba són accessibles i aptes per al trànsit rodat, tot i que la majoria tenen una amplada variable.

COMPARTIR

FER UN COMENTARI

*