Inici Destacats L’Ajuntament de Jorba aprova les ordenances fiscals per a l’any 2024

L’Ajuntament de Jorba aprova les ordenances fiscals per a l’any 2024

COMPARTIR

El Ple de l’Ajuntament de Jorba, celebrat el passat 30 d’octubre, va donar llum verda a les ordenances fiscals per a l’exercici 2024. Les principals modificacions respecte a les actuals ordenances fa referència a l’ordenança reguladora de l’impost sobre béns immobles, l’IBI, situant-lo al 0,81% en els béns urbans i un 0,86% en els béns rústics el 2024. La pujada serà d’un 2,6%, que correspon a la diferència de l’IPC interanual del mes d’agost passat. El text de l’ordenança també s’ha modificat per ampliar a 4 el nombre de terminis en què es pot fraccionar el rebut de l’IBI per aquelles persones que el tenen domiciliat. D’altra banda, s’ha aprovat una modificació de la definició del concepte d’habitatge desocupat, adaptant-lo a la llei estatal, aprovada el març passat.

Entre els canvis hi ha la introducció d’una bonificació nova del 50% de la quota de l’import per a aquelles construccions, instal·lacions o obres destinades a habitatges de protecció oficial.

Un altre canvi que s’ha adoptat és el nou model en l’ordenança reguladora de les taxes per la prestació del servei de gestió de residus municipals, d’acord amb els treballs previs que s’han fet en col·laboració amb el Consell Comarcal de l’Anoia per a l’establiment de l’anomenada «taxa justa».

En el cas de l’ordenança reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica, s’ha inclòs una bonificació per als vehicles històrics i s’ha ordenat i graduat la bonificació en funció de les característiques del motor i del tipus de carburant i la incidència ambiental que tenen, en funció de si es tracta de vehicles híbrids o ECO, o bé de vehicles elèctrics o zero emissions.

El ple de l’Ajuntament va aprovar altres canvis de les ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals, la majoria per millorar-ne el redactat, aclarir alguns punts o explicar els càlculs que s’hi fan, a banda d’introduir-hi actualitzacions necessàries.

L’aprovació de la modificació de les ordenances fiscals per al 2024 va rebre els vots a favor d’ERC i l’abstenció de Sommescat.

COMPARTIR

FER UN COMENTARI

*