Inici Societat Jorba suspèn per un any les grans instal·lacions de producció d’energia

Jorba suspèn per un any les grans instal·lacions de producció d’energia

COMPARTIR

L’Ajuntament de Jorba suspèn pel termini d’un any els projectes d’instal·lacions de producció d’energia elèctrica de més de 100 kW en sòl no urbanitzable, tret dels que s’instal·lin a la coberta dels edificis. Així es va acordar per unanimitat al ple del dia 18 d’octubre.

Durant un any s’aturarà la tramitació de plans urbanístics derivats, projectes i atorgament de llicències i/o autoritzacions d’edificació, instal·lació o ampliació relatius a activitats i usos de producció d’energia elèctrica (eòlica i fotovoltaica), de més de 100 kW, en sòl no urbanitzable, i les seves instal·lacions, així com d’altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial, de conformitat amb el plànol de delimitació que consta com annex a la memòria tècnica que figura a l’expedient i que assenyala, com a àmbit de suspensió, la totalitat del sòl no urbanitzable del municipi.

El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Jorba  no contemplava la gran demanda d’implantació de projectes d’energies renovables (eòlica i fotovoltaica), donat que eren  inexistents. En conseqüència, el POUM no va preveure, analitzar ni planificar urbanísticament l’ordenació d’aquest tipus d’instal·lacions al municipi, ni va prevenir-se de possibles impactes negatius sobre el territori que poguessin originar.

En els darrers mesos l’Ajuntament de Jorba ha presentat tres recursos d’alçada davant del Departament d’Acció climàtica, Alimentació i Agenda rural per manifestar l’oposició als projectes d’energies renovables que afecten el municipi i també els municipis de Sant Martí de Tous, Rubió, Copons, Bellprat, Argençola, Pujalt. En concret ha presentat recursos d’alçada contra el projecte Aspillera Solar, Matacan Solar i Escribano Solar que preveuen el pas d’una línia d’evacuació i la construcció de diverses torres d’alta tensió pel terme municipal de Jorba.

COMPARTIR

FER UN COMENTARI

*