Xavier MarginetXAVIER MARGINET

La innovació i la seva aplicació a tots els sectors econòmics centren la columna de Xavier Marginet, amb una especial atenció al nostre territori.


Articles