Inici Societat Òdena estudiarà la regulació de grans instal·lacions fotovoltaiques

Òdena estudiarà la regulació de grans instal·lacions fotovoltaiques

COMPARTIR

El ple de l’Ajuntament d’Òdena va aprovar la setmana passada, amb els vots a favor de Fem Òdena i l’abstenció dels grups del PSC-Òdena Progrés i d’Òdena a Fons, la suspensió durant un any de llicències i tramitacions en relació amb la implantació d’instal·lacions de producció d’energia elèctrica de més de 100 Kw, en sòl no urbanitzable i en sòl urbanitzable no delimitat.

L’alcaldessa Maria Sayavera va explicar que davant les diferents consultes rebudes d’implementació d’instal·lacions de producció d’energia solar l’equip de govern creu necessari «poder treballar una regulació municipal al respecte que permeti tenir molt més marcat quin tipus d’instal·lacions es poden implementar i a on haurien d’anar situades».

Segons Sayavera, aquesta aprovació no significa que no es vulgui implementar aquest tipus d’energia, sinó que servirà per treballar durant aquest any de marge en una de regulació al respecte. L’alcaldessa va agrair el sentit del vot de la resta de grups municipals: «treballarem en de quina manera podem regular això, convidant la resta de grups a debatre sobre quin ha de ser aquest tipus d’instal·lacions al municipi i en quines decisions podem influir».

L’aprovació d’aquesta suspensió no se sap com afectarà els projectes ja presentats a la ponència, però segons Sayavera que «la voluntat de treballar per a aquesta normativa hi és, es pugui suspendre o no».

Projectes presentats al municipi

Segons el text aprovat, «recentment, s’han presentat a l’Ajuntament d’Òdena diverses propostes per a la implantació de parcs fotovoltaics i parcs eòlics de grans dimensions al voltant dels 50 MWp. Es tracta de propostes amb ocupacions de superfície al voltant de les 140 hectàrees en recintes tancats sobre diverses parcel·les del municipi d’Òdena i que estarien connectades a la xarxa elèctrica transport de Red Eléctrica de España».

El text afegeix que «l’Ajuntament mostra la seva preocupació per la situació d’emergència pel canvi climàtic i referma el seu suport a l’ús d’energies renovables, però que, més enllà de l’aposta i foment per les energies renovables amb què combrega, existeix una necessitat de mantenir l’equilibri del seu territori, tan paisatgísticament com econòmicament».

El planejament vigent no preveu l’ordenació d’aquest tipus d’instal·lacions i no es defineixen zones on aquests usos es podrien desenvolupar amb integració paisatgística i respecte pel medi ambient, per tal de salvaguardar els usos agrícoles propis d’aquesta tipologia de sòl i per això es creu necessari treballar-ho a nivell municipal davant l’auge d’aquest tipus d’instal·lacions.

L’Abast de la suspensió no afecta la tramitació dels projectes d’instal·lacions de producció d’energia elèctrica d’autoconsum, i que es vulguin implantar en sòl urbà o urbanitzable delimitat. S’exclouen de la suspensió la tramitació els projectes d’instal·lacions de producció d’energia elèctrica que superin els 100kW de potència en SNU i SUND, instal·lats a la coberta d’edificis.

COMPARTIR

FER UN COMENTARI

*