Inici Avís legal

Avís legal

El titular del web www.infoanoia.cat és la societat La meva tele S.L., les dades d’identificació de la qual són les següents:
Domicili social: Carrer dels Impressors, 12 08788 Vilanova del Camí.
C.I.F.: B65905705
Correu electrònic: redaccio@infoanoia.cat
Telèfon: 633 29 09 06
Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona.

Accés al Web

Aquestes Condicions Generals d’Accés i Ús regulen l’accés i ús del Web i tenen per objecte facilitar a l’usuari informació relativa a La meva tele S.L. i els seus serveis.

L’accés i ús del Web per l’usuari comporta l’acceptació de les Condicions Generals d’Accés i Ús, així com de la Política de Privacitat del Web. L’usuari ha de llegir atentament les Condicions Generals d’Accés i Ús i la Política de Privacitat quan es proposi utilitzar el Web, ja que aquestes podran ser adaptades i/o modificades en qualsevol moment. Si no accepta les Condicions Generals d’Accés i Ús, li preguem s’abstingui d’utilitzar el Web i el seu contingut.

Utilització i funcionament del Web

L’usuari es compromet a fer un ús diligent del Web, així com de la informació relativa als seus serveis, amb total subjecció tant a la normativa aplicable com a les Condicions Generals d’Accés i Ús i, en el seu cas, a qualsevol altres condicions que La meva tele S.L. estableixi a l’efecte al Web.

En conseqüència, l’usuari es compromet a no formular comentaris i/o continguts, propis o de tercers, que siguin il·lícits, violents, pornogràfics, racistes i/o denigrants; i resultin inapropiats o no pertinents en relació amb l’activitat de La meva tele S.L.

Així mateix, l’usuari es compromet a no dur a terme cap acte amb la finalitat de danyar, inutilitzar i/o sobrecarregar el Web, o que impedeixi, de qualsevol manera, la normal utilització i funcionament del Web.

S’informa a l’usuari que, en el supòsit que incompleixi les Condicions Generals d’Accés i Ús, la Política de Privacitat o, si s’escau, qualsevol altres termes o condicions recollits al Web, La meva tele S.L. es reserva el dret a limitar, suspendre i/o terminar el seu accés al Web, adoptant qualsevol mesura tècnica que sigui necessària a l’efecte.

La meva tele S.L. fa els seus millors esforços per mantenir el Web en bon funcionament, evitant errors o, en el seu cas, reparant-los i mantenint els continguts del Web degudament actualitzats. Ara bé, La meva tele S.L. no garanteix la disponibilitat i continuïtat en l’accés al Web ni la inexistència d’errors en els seus continguts, així com tampoc que aquests darrers siguin oportunament actualitzats.

Responsabilitat

Tant l’accés al Web com l’ús que pugui fer-se de qualsevol informació o mecanisme del Web, es realitza sota la responsabilitat exclusiva de l’usuari.

La meva tele S.L. no es responsabilitza de qualsevol dany i/o perjudici que es pugui derivar, directament o indirectament, de l’accés o ús de la informació continguda al Web i, especialment, d’aquella informació relativa a tercers diferents de La meva tele S.L., incloent, i sense limitar-ho, els produïts en els sistemes informàtics o els provocats per la introducció de virus i/o atacs informàtics i tampoc serà responsable dels danys que puguin patir els usuaris per un ús inadequat del Web ni de les caigudes, interrupcions, absència o defecte en les comunicacions i/o a Internet.

Addicionalment, La meva tele S.L. no es fa responsable de cap dany i/o perjudici en el software i/o hardware de l’usuari que es derivi de l’accés i ús del Web.

L’usuari respondrà dels danys i perjudicis de tot tipus que La meva tele S.L. pugui patir com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions a què quedi sotmès en virtut de les Condicions Generals d’Accés i Ús, la resta de condicions previstes en el Web i/o la legislació aplicable en cada moment.

Política en matèria d’enllaços (links)

a) Enllaços amb el Web

Aquells tercers que tinguin intenció d’incloure en un lloc web (“Web Enllaçant”) un enllaç que dirigeixi al Web hauran de complir amb la legislació vigent i no podran, en cap cas, allotjar continguts, propis o de tercers, que siguin il·lícits, nocius, violents, racistes, denigrants, etc.; i/o resultin inapropiats o no pertinents en relació amb l’activitat de La meva tele S.L.

En cap cas, l’enllaç significa que La meva tele S.L. avali, promocioni, garanteixi, supervisi i/o recomani el contingut i/o els serveis del Web Enllaçant, ni que sigui responsable del seu contingut.

En el supòsit d’incompliment de qualsevol dels termes referits anteriorment, el Web Enllaçant haurà de suprimir l’enllaç al Web de forma immediata.

b) Enllaços amb altres webs

En el Web es poden incloure diferents enllaços que permetin a l’usuari accedir a altres webs (“Webs Enllaçats”).

En cap cas, l’existència de Webs Enllaçats comporta recomanació, promoció, identificació i/o conformitat de La meva tele S.L. amb les manifestacions, continguts i/o serveis proporcionats per mitjà dels Webs Enllaçats. En conseqüència, La meva tele S.L. no es fa responsable del contingut i altres condicions dels Webs Enllaçats, essent l’usuari l’únic responsable de comprovar-los i acceptar-los cada vegada que accedeixi i els utilitzi.

Propietat Industrial i Intel·lectual

Tots els drets de propietat intel·lectual sobre els dissenys, bases de dades, programes d’ordinador subjacents (inclosos els codis font), així com els diferents elements que integren el Web (textos, gràfics, fotografies, vídeos, enregistraments sonors, combinacions de colors, etc.) [“Continguts”], així com la seva estructura, selecció i ordre, són titularitat de La meva tele S.L. o dels seus llicenciants. Pel que fa als signes distintius inclosos en el Web (marques i noms comercials), els mateixos són titularitat de La meva tele S.L. o dels seus llicenciants.

L’ús del Web per l’usuari no suposa la cessió de dret algun de propietat intel·lectual i/o industrial sobre el Web i els Continguts.

Queda expressament prohibit a l’usuari la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició, extracció i/o qualsevol altra forma de difusió no autoritzades expressament del Web, els Continguts i/o els signes distintius de La meva tele S.L..

La utilització no autoritzada dels Continguts, així com els perjudicis ocasionats en els drets de propietat intel·lectual i industrial de La meva tele S.L. poden donar lloc a l’exercici de les accions que legalment li corresponguin, i a les responsabilitats que, si escau, es derivin dels mateixos.

Nul·litat

Si qualsevol de les clàusules de les Condicions Generals d’Accés i Ús fos declarada, totalment o parcialment, nul·la o ineficaç, la nul·litat o ineficàcia afectarà només a dita disposició o a la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, i les mateixes romandran vigents en tota la resta, tenint-se per no posada tal disposició o la part de la mateixa que resulti afectada. A tals efectes, les Condicions Generals d’Accés i Ús només deixaran de tenir validesa exclusivament respecte a la disposició nul·la o ineficaç, i cap altra part o disposició del mateix quedarà anul·lada, invalidada, perjudicada o afectada per tal nul·litat o ineficàcia, llevat que per resultar essencial hagués d’afectar a les Condicions Generals d’Accés i Ús de forma integral.

Legislació aplicable

Les Condicions Generals d’Accés i Ús es regiran i interpretaran de conformitat amb la legislació espanyola.

POLÍTICA DE PRIVACITAT I DE COOKIES

En compliment del que preveu la normativa vigent de protecció de dades personals, La meva tele S.L., amb domicili social al Carrers dels Impressors, 12 08788 Vilanova del Camí l’informa que les dades de caràcter personal que ens proporcioni, o a les que La meva tele S.L. accedeixi com a conseqüència de la seva navegació a través de la pàgina web www.infoanoia.cat (el “Web”) seran incorporades a un fitxer titularitat de La meva tele S.L., amb la finalitat de [gestionar els registres dels usuaris i les seves corresponents sol·licituds d’informació i, si s’escau, enviar-li comunicacions comercials i/o promocions, també per via electrònica. La seva acceptació per a què es remeti tant informació comercial com promocions té sempre caràcter revocable, sense efectes retroactius, sent necessari a l’efecte que ens ho comuniqui mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a redaccio@infoanoia,cat.

Serà necessari que, en els formularis del Web, l’usuari ompli els camps assenyalats com a “obligatoris”. El no-emplenament o emplenament parcial de les dades personals requerides podria suposar que La meva tele S.L. no pogués atendre la seva sol·licitud i, en conseqüència, La meva tele S.L. quedarà exonerat de tota responsabilitat per la no-prestació o prestació incompleta dels serveis sol·licitats.

Li preguem que ens comuniqui les seves dades personals actuals per tal que la informació continguda en els nostres fitxers estigui actualitzada i sense errors. Vostè respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades.

La meva tele S.L. té implantades les mesures de seguretat de tipus tècnic i organitzatives necessàries que garanteixen la seguretat de les seves dades de caràcter personal i n’eviten l’alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, ja provinguin de l’acció humana o del medi físic o natural, tot això de conformitat amb el que preveu la normativa vigent.

L’usuari podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades personals en el domicili social de La meva tele S.L. en els termes establerts a la legislació vigent. Per a la seva major comoditat, i sense perjudici que s’hagin de complir amb determinats requisits formals establerts a la normativa vigent, La meva tele S.L. li ofereix la possibilitat de sol·licitar l’exercici dels drets referits anteriorment a través del correu electrònic redaccio@infoanoia.cat.

Cookies

Mitjançant l’accés i ús del Web, l’usuari accepta que La meva tele S.L. pot utilitzar cookies pròpies ide tercers, de sessió i permanents.

Les cookies constitueixen procediments automàtics de recollida d’informació relativa a les preferències determinades per un usuari durant la seva visita a un determinat web.

L’usuari pot configurar el seu navegador per acceptar o rebutjar per defecte totes les cookies o per rebre un avís en pantalla de la recepció de cada cookie i decidir en aquest moment la seva implantació o no.

Els procediments per al bloqueig i eliminació de les cookies poden diferir d’un navegador d’Internet a un altre, per la qual cosa haurà d’adreçar-se a les instruccions facilitades pel
navegador d’Internet.

Aquests navegadors estan sotmesos a actualitzacions o modificacions, de manera que no podem garantir que s’ajustin completament a la versió del seu navegador.

En cas que l’usuari desitgi rebutjar la utilització de cookies, pot tenir limitat l’ús d’algunes prestacions del Web. Si l’usuari continua navegant pel Web sense denegar la seva autorització implica que accepta el seu ús per part de La meva tele S.L.

Per a qualsevol qüestió addicional relacionada amb l’ús de cookies, pot enviar la seva petició mitjançant un correu electrònic a redaccio@infoanoia.cat

Data d’actualització: 1 de juny de 2019