Inici Societat El Pla Educatiu d’Entorn de Vilanova del Camí comença a caminar

El Pla Educatiu d’Entorn de Vilanova del Camí comença a caminar

COMPARTIR

Can Muscons va acollir el passat dijous 8 de juliol una trobada de la comissió institucional del Pla Educatiu d’Entorn (PEE) de Vilanova del Camí integrat per una vintena llarga d’agents educatius i socials del municipi. Durant la reunió es van repassar les necessitats del PEE, es va presentar el pla anual d’accions i el Servei d’Orientació d’Àmbit Comunitari (SOAC).

El PEE vol ser un instrument per millorar l’èxit educatiu, entès com l’oportunitat de tots els joves d’acabar la cursa educativa. El Pla és una proposta educativa que ha de donar resposta a les múltiples necessitats de la societat, vol contribuir a la cohesió social i donar continuïtat i coherència a les diferents accions que reben els infants i joves.

La primera diagnosi del Pla Educatiu d’Entorn ha posat de manifest diferents necessitats al municipi. La primera és que manca un espai per a les famílies amb fills i filles de 0 a 3 anys per fomentar la cohesió social però també el treball de la llengua i l’acompanyament en la criança.

En diferents ponències també es va destacar la manca de solucions per a la pràctica esportiva, de lleure i d’activitats culturals. Així com la necessitat de fer una difusió de la programació conjunta per evitar duplicitats o coincidència d’activitats.

El PEE també recull la preocupació dels professionals dels centres educatius per l’augment dels infants amb necessitats educatives especials i també per l’augment dels problemes psicològics derivats de la situació de pandèmia.

Un altre dels punts que recull la diagnosi és la necessitat de treballar de manera preventiva l’orientació laboral i formativa amb l’alumnat de 3r i 4t d’ESO.

Objectius del Pla Educatiu d’Entorn de Vilanova del Camí

Els objectius del Pla Educatiu d’Entorn es resumeixen en cinc punts: la prevenció de l’absentisme per contribuir a la millora de les condicions d’escolarització i de l’èxit acadèmic; la participació de les entitats, potenciant l’educació en valors i la participació de l’alumnat en espais de lleure i la corresponsabilitat escola-família, fomentant la implicació de les famílies en l’educació dels seus fills i filles i en la participació en la vida escolar.

Així mateix el PEE busca millorar la presència i l’ús social del català com a llengua compartida i de cohesió i també pretén potenciat el treball i l’aprenentatge en xarxa de tots els agents educatius: centres, serveis municipals, entitats…

Presentació i definició del Servei d’Orientació d’Àmbit Comunitari (SOAC)

Durant la reunió de la comissió institucional del PEE es va anunciar la creació de diferents subcomissions per franges d’edat: de 0 a 3 anys, de 3 a 16 i de 16 a 20 anys, per treballar els projectes de promoció del temps de lleure i hàbits saludables. El sedentarisme i la manca d’activitat física en infants i joves és un dels aspectes que més preocupen a la comissió, juntament amb l’augment –arran de la pandèmia- dels casos que requereixen suport emocional.

La trobada de la comissió institucional es va cloure amb la presentació del Servei d’Orientació d’Àmbit Comunitari (SOAC) que anirà a càrrec de la tècnica Marta Rodríguez.

El SOAC és un servei que s’ha creat per orientar i acompanyar a l’alumnat, especialment aquell més vulnerable i les seves famílies, en el procés de construcció de trajectòries personals d’èxit educatiu, professional i personal. Des del SOAC també es vetllarà per evitar l’absentisme i l’abandonament escolar prematur.

Després de l’estiu està previst iniciar una roda de contactes amb els centres d’ensenyament per anar definint el servei i les accions concretes a desenvolupar. Un mural de grans dimensions a la zona esportiva ens recorda els drets dels infants

COMPARTIR

FER UN COMENTARI

*