Inici Societat Més recursos als CAP de Piera i Vilanova del Camí per combatre...

Més recursos als CAP de Piera i Vilanova del Camí per combatre les desigualtats

COMPARTIR

El Departament de Salut implantarà el nou model d’assignació de recursos per a l’atenció primària i comunitària per tal de combatre les desigualtats en salut de la població. El nou model s’aplicarà de forma progressiva i, en global, significarà addicionar un total de 65 milions d’euros en 5 anys, és a dir, des d’aquest any i fins el 2021.

Així, de forma immediata es destinaran 12,5 milions d’euros addicionals a 155 equips d’atenció primària (EAP) que principalment treballen en un entorn socioeconòmic desfavorable i que, després d’aplicar el nou model, que incorpora l’indicador social compost, que es va encarregar a l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS) per mesurar les desigualtats en salut de la població, tenen un finançament insuficient. L’objectiu és distribuir els recursos de l’atenció primària segons el principi “a iguals necessitats, iguals recursos”.

L’indicador social ha estat la base per tal que el Servei Català de la Salut (CatSalut) establís el nou model d’assignació de recursos i que s’ha aplicat a les 369 EAP de Catalunya. Un cop fets els càlculs del nou sistema i dels nous recursos que correspondrien a cada EAP, s’ha comparat amb els que rebien fins ara. A partir d’aquí s’ha extret la diferència i s’ha comprovat que 155 EAP estan per sota del finançament previst en el nou model i, per tant, els tocarà rebre un increment. Des del Govern remarque que en cap cas, però, la resta d’EAP veuran els seus recursos retallats.

Partint d’aquesta premissa, es dotarà les 155 EAP amb un increment màxim de 200.000 euros i un mínim de 30.000, que es destinaran a un increment de professionals i a reforçar l’orientació a la salut comunitària de l’atenció primària. En funció de les necessitats específiques, cada equip de primària decidirà el nombre i el perfil de professionals que incorporarà. En total, doncs, seran 12,5 milions, i mig milió d’euros més es destinaran per a programes de salut pública.

Piera i Vilanova del Camí són les dues àrees de l’Anoia on es destinaran recursos afegits arran d’aquest nou sistema d’avaluació. L’Equip d’Atenció Primària de Piera rebrà 105.442,65 euros més, mentre l’Equip d’Atenció Primària de Vilanova del Camí rebrà 49.658,46 euros de recursos addicionals

La nova fórmula d’assignació de recursos feta per l’AQuAS té en compte, a banda de factors com l’estructura demogràfica, determinades variables socioeconòmiques que afecten les necessitats de salut de la població com el percentatge de població amb ocupacions manuals; amb nivell d’instrucció baix; la taxa de mortalitat prematura; la d’hospitalitzacions evitables; el percentatge de població exempta de copagament farmacèutic; el de població amb rendes anuals inferiors a 18.000 euros; i el de rendes anuals superiors a 100.000 euros.

COMPARTIR

FER UN COMENTARI

*