Inici Societat La Universitat de Lleida assumirà al setembre la gestió integral del campus...

La Universitat de Lleida assumirà al setembre la gestió integral del campus d’Igualada

COMPARTIR

La Universitat de Lleida (UdL) assumirà el proper 1 de setembre la gestió íntegra del campus d’Igualada, tant pel que fa a la docència, com a la recerca i transferència del coneixement; segons ha aprovat ael Consell de Govern. La UdL assumirà una vuitantena d’estudiants, 21 membres del Personal Docent i Investigador (PDI) i 22 del Personal d’Administració i Serveis (PAS). Uns acords que han de ser ratificats pel Consell Social el proper dijous, 26 de juliol. La dissolució del Consorci de l’Escola Tècnica d’Igualada (CETI) implica la cessió de tots els seus actius i passius a la UdL. Es tracta d’un immobilitzat valorat en 6,4 milions d’euros, compost per un edifici de 5.836 metres quadrats situat al Pla de la Massa d’Igualada, i tot el seu equipament, mobiliari i instal·lacions tècniques i científiques.

La UdL integrarà els estudis que realitzava el CETI, adscrit a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Això comporta que 86 alumnes passaran a la UdL. Uns altres 33 continuaran els seus estudis a la capital de l’Anoia, tot i que obtindran un títol de la UPC, gràcies a un acord de mobilitat entre les dos universitats (UPC i UdL).

En l’àmbit de la recerca i transferència, la UdL assumirà el grup consolidat de la Generalitat A3 Leather Innovation Center, que presta serveis a tota la cadena de valor del sector de la pell i del tèxtil per incorporar articles de cuir i tèxtils innovadors al mercat. L’exercici de 2017 va tenir una facturació de 670.260 euros.

Pel que fa al personal, el dia 1 de setembre de 2018 s’incorporen a la Universitat de Lleida 14 professors del CETI i 7 de la UPC, que passaran a formar part dels departaments de la UdL de la seva especialitat. També s’integren tots els membres del PAS del CETI, 12 de serveis generals i 10 del grup A3 Leather Innovation Center. A més, la UdL ha negociat amb la Generalitat la creació de nous llocs de treball per cobrir les necessitats organitzatives del campus i de les titulacions que la UdL hi implanta.

Consell Assessor Territorial del Campus Universitari d’Igualada-UdL

Aquest acord aprovat pel Consell de Govern del Consorci el passat 12 de juliol, s’ha sotmès a informació publica mitjançant anunci al DOGC del 18 de juliol de 2018. També s’ha aprovat la creació del Consell Assessor Territorial del Campus Universitari d’Igualada-UdL, que vol conformar un espai de diàleg i d’interacció amb el territori.

Futura residència universitària

Amb la finalitat d’enfortir el campus d’Igualada, la UdL ha acceptat la concessió per part de l’Ajuntament d’un terreny de 1.560 metres quadrats per a la construcció i posterior explotació d’una residència universitària. Aquest terreny està situat al xamfrà dels carrers Sant Carles i del Cardenal Vives de la capital de l’Anoia i forma part d’una finca on hi ha l’hospital de simulació 4D Health Innovation Sumulation Center i on es construirà el nou edifici per als estudis de salut del campus.

1 COMENTARI

  1. Al primer paràgraf diu que la Universitat de Lleida assumirà 80 estudiants, 21 docents i 22 persones d’administració i serveis. O sigui que cada 2 estudiants tindran una persona que cobra una nòmina. Axó es una rátio que no es pot suportar.

FER UN COMENTARI

*