Inici Societat L’Àrea de Prevenció i Salut Laboral del Consorci Sanitari de l’Anoia, premiada...

L’Àrea de Prevenció i Salut Laboral del Consorci Sanitari de l’Anoia, premiada a Madrid

COMPARTIR

Celebrat a Madrid els passats dies 14, 15 i 16 de novembre i organitzat pel “Servicio de Prevención de Riesgos Laborales y la Dirección Gerencia del Hospital Universitario 12 de Octubre del Servicio de Salud” de Madrid, va tenir lloc el XII Congreso Nacional de los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales en el Ámbito Sanitario.

L`Àrea de Prevenció i Salut laboral – Direcció de Recursos Humans del Consorci Sanitari de l’Anoia (CSA) va presentar dos treballs. Un en relació a la metodologia que fa anys que ve desenvolupant internament per tal de reduir els accidents laborals per sobreesforços al mobilitzar malalts en un hospital i l’altre les campanyes de sensibilització per aconseguir augmentar la cobertura vacunal enfront la grip entre els treballadors i les treballadores del CSA.

Els dos projectes presenten uns resultats molt significatius i positius. Això, i les presentacions que van fer per defensar els projectes les dues persones que conformen l’Àrea de Prevenció del CSA van fer que quedessin en primera posició entre els treballs presentats (25 treballs científics i 9 pòsters científics).

Reducció dels accidents laborals per sobreesforços en mobilitzar malalts en un hospital general

Els trastorns musculoesquelètics pel sobreesforç en la mobilització de malalts és una de les primeres causes d’absentisme laboral i els accidents pel mateix motiu és la segona causa de sinistralitat amb una incidència del 21,39 %.

L’objectiu de la implantació d’aquesta metodologia, denominada Mètode Dotte, és reduir l’accidentabilitat laboral relacionada amb la mobilització de malalts de l’Hospital d’Igualada.

Des de l’any 2012 s’ha implantat, de manera sistemàtica, una formació específica per a tot el personal d’infermeria, auxiliars i portalliteres. Es tracta d’una formació eminentment pràctica i on la importància està en el treball en equip. Aquesta formació que en principi era voluntària, el CSA la té programada com a una de les formacions obligatòries per a tots els treballadors i les treballadores donats els bons resultats que aporten en matèria de seguretat laboral, disminuint les lesions associades i la millora de la qualitat assistencial i de la seguretat del pacient.

Igualment, aquesta metodologia, ha obtingut ja altres reconeixements com per exemple el 1r. Premi d’Innovació en Gestió 2016 per la Unió Catalana d’Hospitals.

El CSA va ser el tercer centre amb una taxa de cobertura vacunal entre professionals més alta de tot Catalunya

Si l’índex general d’assoliment de vacunacions a Catalunya (entre 78 centres la campanya passada), és d’una mitjana de 23,22%, el CSA va aconseguir el 43% del personal vacunat.

En aquest treball es van presentar les diferents accions que des el 2015 s’han dut a terme per augmentar el % de vacunacions entre el personal sanitari. Aquest col·lectiu és una figura clau per evitar la transmissió de la grip i el que suposa en l’àmbit de la seguretat del pacient i els costos derivats.

El procés de planificació es va iniciar amb la creació d’un grup de treball multidisciplinar i planificar les diferents accions per dur a terme. La implicació de la direcció i de tota la institució, en aquest sentit, és un element clau.

Les accions que es fan van, des d’un comunicat inicial per part de Gerència de l’inici de la campanya i una comunicació amb el planning de vacunació per part de Salut Laboral, així com el desplaçament de salut laboral a tots els centres, unitats i torns per afavorir la vacunació, fins a la preparació de material gràfic tant de papereria com per a la intranet sobre motius del perquè vacunar-se, com evoluciona la campanya, etc. Igualment, cada any es fa un donatiu d’un euro per vacuna administrada a una ONG vinculada amb algun treballador/ora que el propi personal proposa. Es fa una xapa per a cada persona que es vacuna amb motius de vacunació de la grip però que és el resultat d’un concurs de dibuixos entre els més menuts (fills, filles, néts, nebodes, etc.) dels professionals. Alhora, també es fan sessions informatives per a tota l’organització relacionades amb la vacunació antigripal.

Els resultats han estat molt favorables, s’ha incrementat un 16% més la cobertura vacunal en els/les treballadors/ores. Del 27,1 % l’any 2014, s’ha augmentat a un 43,1% en el 2017. Segons el registre de vacunació de Catalunya, el CSA va ser el 6è centre amb un major índex de vacunació antigripal l’any 2015, el quart l’any 2016 i el tercer l’any 2017.

FER UN COMENTARI

*