Inici Societat Vallbona aprova l’ordenança que regula els usos de l’aigua en situació de...

Vallbona aprova l’ordenança que regula els usos de l’aigua en situació de sequera

COMPARTIR

El ple de l’Ajuntament de Vallbona d’Anoia va aprovar per unanimitat l’Ordenança municipal reguladora de les mesures aplicables a l’abastament d’aigua potable i als usos de l’aigua en situació de sequera. L’objectiu del text és garantir el servei públic d’abastament i distribució d’aigua potable de competència municipal i fomentar l’estalvi en el consum d’aquesta aigua, tenint en compte la necessitat de regular-ne els usos arran de la situació de sequera.

El govern municipal pot adoptar, en els períodes declarats en situació de sequera, mesures adreçades a assegurar l’estalvi d’aigua i l’ús racional d’aquest recurs que es considerin necessàries per donar compliment al “Pla especial d’actuació en situació d’alerta i eventual sequera” per a cadascun dels escenaris possibles: alerta, excepcionalitat i emergència. Entre aquestes mesures hi pot haver la limitació del consum d’aigua dels usuaris no domèstics; limitar l’ompliment i reompliment de piscines, el reg de jardins, zones verdes i horts, neteja de tota mena de vehicles, carrers i vials, limitació de l’ús de fonts ornamentals, estanys o llacs artificials; limitar a les granges l’ús d’aigua procedent de la xarxa d’abastament d’aigua potable; reduir la pressió a la xarxa d’abastament d’aigua en situacions temporals, programar talls temporals del subministrament; requerir la confecció i aplicació de plans de reducció de consum als grans consumidors d’aigua; requerir un pla d’estalvi d’aigua als usuaris industrials i assimilables connectats a la xarxa municipal; o accions per garantir el subministrament als usuaris sensibles connectats a la xarxa d’abastament d’aigua.

De la seva banda, segons l’ordenança, les entitats subministradores han de prestar col·laboració a les autoritats i personal municipal per a l’aplicació de les mesures indicades i les ordres dictades per l’Alcaldia amb l’objecte de permetre el compliment d’aquesta norma, en els termes i les condicions establertes en el Pla Especial d’actuació en situació d’alerta i eventual sequera i, si escau, en el Pla d’emergència en situació d’emergència municipal. També ha de prestar aquesta col·laboració en el marc de l’instrument jurídic que regula la prestació indirecta del servei.

COMPARTIR

FER UN COMENTARI

*