Inici Cartes dels lectors Transparència i bon govern

Transparència i bon govern

COMPARTIR

Transparència i bon govern són dos temes que sovint passen desapercebuts dins del dia a dia frenètic d’un ajuntament.

Hom pot creure que, si es proporciona a un ciutadà la informació que demana o se l’atén correctament, ja està bé. Però certament la transparència va molt més enllà.

Que una decisió sigui clara i democràtica no és suficient. S’ha de fer publicitat de les propostes a tota la població. No n’hi ha prou en publicar un anunci en un butlletí oficial.

El ciutadà té dret a conèixer quins són els seus representants polítics, la seva formació, els seus béns i com es gestionen els diners públics.

Un altre tema molt lligat a la transparència és la participació ciutadana, permetent a la ciutadania decidir sobre qüestions diverses.

La transparència, doncs, és una marca de qualitat de tot ajuntament, i proporciona garanties de confiança i credibilitat. Per això s’hi ha de destinar recursos, però sobretot, s’hi ha de creure!

El marc legal va arribar amb la llei estatal 19/2013, de 9 de desembre de transparència i accés a la informació pública. L’any següent va entrar en vigor la Llei catalana 19/2014, de 29 de desembre de transparència, accés a la informació pública i bon govern, una llei més àmplia que l’anterior.

L’any 2012 es va crear el Mapa Infoparticipa, una eina d’avaluació de les webs municipals i altres administracions, com diputacions i consells comarcals, impulsada pel Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural (LPCCP) de la UAB i recentment fusionat amb el grup ComSet (Comunicació Sonora, Estratègica i Transparència).

Des de 2013 concedeix el reconeixement del Segell de qualitat Infoparticipa als ajuntaments que obtenen més indicadors positius en funció de la seva població.

S’avalua, a través de 52 ítems, la informació pública de la pàgina web de l’ajuntament, observant si aquesta proporciona dades clares i entenedores sobre tres grans aspectes:

La institució: representants i grups polítics, acció de govern, normatives, codi de conducte dels alts càrrecs, cartes de serveis,  agenda institucional de l’alcalde, informació de pressupostos (liquidació, modificacions, pressupost en curs, execucions trimestrals…), contractes, campanyes institucionals, etc.

El municipi: dades geogràfiques i de població, història del municipi, patrimoni, entitats i associacions, agenda d’activitats, etc.

La ciutadania: processos participatius, atenció ciutadana i dret d’accés a la informació pública.

L’Ajuntament dels Hostalets de Pierola venia d’un indicador molt baix, 34,62%, i aquest 2022 ha aconseguit un 90,38%, aconseguint el Segell Infoparticipa. Tot un repte que ha comportat un gran esforç i moltes hores de dedicació.

Segons la Dra. Marta Corcoy, Doctora en Periodisme per la Universitat Autònoma de Barcelona i investigadora del Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural de la UAB, un dels ítems que costa més d’assolir és el del pla de govern o les cartes de serveis. Hi ha el catàleg de tots els serveis a la web, però no s’expliquen els compromisos o el retiment de comptes d’aquests serveis.

Certament, doncs, el repte que tenim és majúscul. Hem obtingut la màxima puntuació de tots els municipis de la comarca de l’Anoia i ara caldrà mantenir i millorar tots aquests aspectes.

 

Ma Àngels Lorés Otzet

Regidora de Transparència, Atenció i participació Ciutadana

Ajuntament dels Hostalets de Pierola

 

 

 

 

COMPARTIR

FER UN COMENTARI

*