Inici Destacats La recollida d’escombraries mancomunada a l’Alta Segarra es torna a encallar

La recollida d’escombraries mancomunada a l’Alta Segarra es torna a encallar

COMPARTIR

Per segona vegada consecutiva, l’equip de govern de l’Ajuntament de Calaf va proposar al ple, en la sessió d’aquest passat dilluns, la delegació de la competència de la prestació del servei de recollida d’escombraries a la Mancomunitat de l’Alta Segarra. L’abstenció del grup de Convergència i Unió (CiU) i els vots en contra del Grup d’Independents per Calaf – Veïns amb Veu (GIC) no va permetre tirar endavant aquest punt i deixa en entredit un projecte de la recollida porta a porta en el qual hi ha implicat, a més de Calaf, sis poblacions de l’Alta Segarra.

El vistiplau del ple és un pas necessari per fer realitat a Calaf aquesta iniciativa que estava prevista implantar enguany com a nou sistema per fer la recollida selectiva de residus. A més de delegar el servei pròpiament dit, el canvi que es proposa suposaria transferir a la Mancomunitat de l’Alta Segarra mitjans personals i materials que actualment té l’Ajuntament de Calaf.

Aquest punt de l’ordre del dia va generar un intens i llarg debat en el qual totes les parts van exposar els seus arguments a favor i en contra i van planteja possibles solucions per a poder-lo fer realitat.

CiU continua tenint dubtes

Des del grup de CiU, el seu portaveu, Joan Caballol, va argumentar que, tot i que han treballat amb l’equip de govern amb la voluntat de tirar endavant el projecte, segueixen tenint dubtes sobre el seu desenvolupament tant a nivell econòmic, com d’instal·lacions i personal. Per aquest motiu, l’acceptació de la proposta de l’equip de govern passaria per “nomenar un membre dels grups de l’oposició com a representant permanent a la mancomunitat” que pogués tenir veu i vot, fer una enquesta perquè la ciutadania pugui opinar amb coneixement de causa i que “els seus resultats siguin vinculants”.

Per evitar que el projecte de la recollida porta a porta quedi aturat mentre es resolen “les incerteses tant tècniques com econòmiques”, CiU proposa que la mancomunitat delegui en un primer moment la recollida a l’Ajuntament de Calaf. D’aquesta manera, segons Caballol, no es frenaria “el calendari previst i mentrestant es pot anar avançant feina sense perjudicar a ningú”.

El GIC, a favor de mancomunar, però ‘no a qualsevol preu’ 

Per al seva banda, el GIC va argumentar el seu vot contrari perquè segons Josep Casulleras les “quatre propostes que hem fet han estat refusades” i va afegir que si ho plantegen “d’una altra manera ens ho tornarem a mirar”. Mantenen els dubtes sobre la cessió de treballadors i equipaments i insisteixen en la necessitat de fer una consulta ciutadana ja que recorden que el partit del govern “no ho portava en el programa, si ho haguessin portat probablement aquesta consulta la donaríem per feta”.

A més, el GIC voldria que es proposés un canvi de model en la mancomunitat perquè Calaf pugui tenir més pes. Segons va explicar el seu portaveu, consideren desproporcionat que “si el pes gran dels costos de la recollida va a parar al 70% de la població i els beneficis s’han de repartir entre tota la població d’aquesta comarca és fàcil que els altres municipis ho acceptin. El que és més difícil és que Calaf en tregui, ja no diré un rendiment, sinó que no li costi un cost excessiu. Entenem l’argument de la comarca, sempre ho hem dit, però no a qualsevol preu”.

Projecte cabdal per tirar endavant la nova comarca

L’alcalde de Calaf, Jordi Badia, va rebatre als dos grups argumentant cada un dels punts que plantejaven i els va demanar que a l’hora de votar separessin entre “què és encomana i què és l’aprofundiment de l’estudi”, ja que hi ha serrells que és previst que es resolguin en la mesura que el projecte es vagi executant. Els va recordar que des del seu equip s’ha “intentant contestar totes les preguntes que ens han fet, hem intentat mantenir-los informats en tot el procés. Volem que sigui un projecte de poble, tots hi hem d’estar d’acord i estar-hi còmodes”.

Jordi Badia va demanar “no demorar més l’aprovació del traspàs a la mancomunitat ja que si no s’aprova això es complica”. Considera que aquest és un projecte cabdal per iniciar el procés de creació de la comarca de l’Alta Segarra i que per això s’incrementarà el personal de la Mancomunitat de l’Alta Segarra ja que es posarà en funcionament. Va recalcar que “si ens creiem la mancomunitat l’haurem de dotar mínimament d’un personal. La idea és que no només mancomunem aquest servei sinó més”.

A més, va manifestar que no tenia inconvenient en que els grups de l’oposició poguessin assistir als plens de la mancomunitat. “Ja trobarem la fórmula perquè puguin participar activament, no només amb veu, sinó que si la seva opinió és contrària es tindrà en compte”, va assegurar.

Pel que fa a la consulta ciutadana, Badia considera “que hi ha qüestions que no són consultables, els equips de govern han de prendre decisions”. Tot i això, va recordar que ja hi ha prevista una campanya informativa i de participació per explicar el projecte a cada ciutadà i intentar convèncer aquells que no creguin en el nou sistema argumentant que “és el millor sistema per raons econòmiques i ecològiques”.

FER UN COMENTARI

*