Inici Destacats Poble Actiu reclama la municipalització del servei de l’aigua

Poble Actiu reclama la municipalització del servei de l’aigua

COMPARTIR
Foto: Sara Esquerra Dot

Coincidint amb el Dia Mundial de l’Aigua, Poble Actiu ha presentat les seves propostes en aquest àmbit. Davant la constatació que l’aigua és un dret bàsic cada vegada més escàs, la formació municipalista basa les seves propostes en una gestió democràtica, fonamentada en els coneixements i tecnologia disponible, que prioritzi la disponibilitat a llarg termini per a tothom i amb criteris de sostenibilitat. En definitiva, una gestió pública.

Segons Pau Ortínez, «en l’actual context de crisi climàtica on les sequeres cada vegada són més freqüents, cal seguir apostant per la reducció del consum i pel reaprofitament tant de l’aigua pluvial com de l’aigua de les depuradores». Ha afegit que «cal considerar l’aigua de la pluja com un recurs i no un rebuig, per això cal canviar el seu tractament actual, ja que, en bona part, va directament al clavegueram». Aquest nou enfocament es complementa amb la renaturalització del riu Anoia.

Municipalitzar el servei de l’aigua

L’aigua és un servei de titularitat municipal, i després de 4 anys el servei a Igualada segueix amb una concessió irregular al no haver-hi contracte. Actualment, el servei d’aigua està gestionat irregularment per Aigua de Rigat, una empresa amb beneficis anuals estimats en 500.000€ per la gestió d’un dret bàsic. Per això Poble Actiu vol recuperar-ne el control, mitjançant la gestió pública per tal de garantir el subministrament d’aigua com a dret bàsic, per millorar-ne l’eficiència econòmica, i perquè la sobirania sobre aquest recurs torni a mans de la ciutadania. Segons Pau Ortínez, «per garantir un bon servei a un preu just, cal que l’Ajuntament d’Igualada assumeixi la gestió directa del servei».

Crear un pla per reduir el consum i aprofitar l’aigua pluvial i freàtica

Per fer front a l’escassetat de l’aigua, cal complementar la millora de la seva gestió amb una reducció del consum. La formació municipalista proposa augmentar la inversió en el manteniment de la xarxa i fomentar campanyes específiques per als diferents sectors (industrial, domèstic, municipal,…) per fer-ne un ús més responsable.

Pau Ortínez explica que «paral·lelament a la reducció del consum cal evitar que l’aigua de la pluja vagi directament a la claveguera i, en canvi, pugui seguir al màxim el seu curs natural i reaprofitar-la». Poble Actiu proposa disminuir la superfície asfaltada, ampliant les zones de vegetació al carrers i al voltant dels arbres, i la utilització paviments «tous» en zones de vianants i aparcaments, que facilitin el drenatge de l’aigua. També cal estendre els sistemes de drenatge en els punts on s’acumula més aigua, com ara a les cunetes situades a les vies d’entrada a Igualada. En les noves zones urbanitzades es crearà una doble xarxa: una per a l’aigua de la pluja i una altra per a les aigües residuals de les cases.

Pau Ortínez afegeix que també «promourem l’aprofitament d’aigües grises i pluvials en els usos domèstics, comunitaris i privats que no requereixin d’aigua potable, mitjançant línies d’ajuts i/o bonificacions en els impostos i taxes municipals».

Renaturalitzar el riu Anoia

El riu Anoia és un espai emblemàtic d’Igualada per al cicle de l’aigua, per la seva biodiversitat, per ser un espai de lleure, i perquè forma part de la història de la ciutat. La formació municipalista proposa una restauració natural i paisatgística que s’ha de complementar amb la instal·lació i manteniment de sistemes de retenció, a fi d’evitar l’abocament de residus sòlids al riu cada vegada que plou, com a conseqüència dels desbordaments de la xarxa d’aigües residuals. En aquest sentit, Pau Ortínez explica que «no pot ser que l’Ajuntament instal·li aquests sistemes de retenció a dos mesos de les eleccions. Cal fer la feina des del principi, i sobretot, fer-ne el manteniment». Per altra banda, el candidat explica que «farem campanyes de conscienciació per evitar que es llencin tovalloletes i altres residus d’higiene personal al vàter, i burilles al carrer, ja que són un residu contaminant».

COMPARTIR

FER UN COMENTARI

*