Inici Destacats Poble Actiu proposa incrementar el parc d’habitatge públic prioritzant la rehabilitació dels...

Poble Actiu proposa incrementar el parc d’habitatge públic prioritzant la rehabilitació dels pisos buits

COMPARTIR

Poble Actiu ha fet públiques les seves propostes en l’àmbit d’habitatge. La formació municipalista explica que les dinàmiques especulatives del sector i la baixa oferta de pisos de lloguer fan que els preus, tant de compra com de lloguer, siguin elevats i no siguin accessibles per a bona part de la població. Destaquen que el parc d’habitatge d’Igualada es caracteritza per tenir un alt percentatge de pisos buits que són propietat de bancs o de grans tenidors, molts dels quals no són habitables perquè no s’han reformat.

Pau Ortínez explica que «els dotze anys de govern de Marc Castells s’han caracteritzat per la nul·la política en matèria d’habitatge. Com a conseqüència, l’administració local no ha donat una resposta de qualitat, planificada i sistemàtica a les necessitats que hi ha, i s’ha optat per polítiques no gens transformadores de la situació». El candidat afegeix que «per revertir-ho, a més d’augmentar el pressupost, cal crear la Taula d’Habitatge, dotar de més personal tècnic l’Oficina d’Habitatge, i potenciar nous sistemes, com ara propostes cooperatives. En definitiva, unes accions que tinguin un impacte a curt i a llarg termini».

La candidatura municipalista proposa un increment dràstic en les ajudes per a la rehabilitació, ja que a Igualada el nombre d’habitatges buits és molt elevat, especialment al centre de la ciutat. Elisabet Farrés explica que «utilitzarem totes les competències municipals possibles per tal de gravar al màxim els pisos buits propietat de grans tenidors, i treballarem per aconseguir acords de cessió. Fomentarem la rehabilitació a fi de poder mobilitzar pisos buits, millorar l’habitabilitat i la conservació del parc d’habitatges de lloguer. Aquestes accions també facilitaran que es freni la degradació de l’espai públic».

A més a més, com ja van avançar fa uns dies, la formació d’esquerra transformadora proposa destinar una part dels terrenys de les antigues piscines del Casal del Passeig a la construcció d’habitatge públic de lloguer assequible. Aquesta serà una de les prioritats que permetrà augmentar el parc d’habitatge social i contribuirà a dignificar un espai cèntric de la ciutat que porta molts anys desocupat i en estat d’abandonament.

Fomentar noves formes de tinença d’habitatge 

La formació municipalista proposa promoure iniciatives comunitàries de convivència veïnal que optin per un model més sostenible, menys dependent de les entitats financeres i de les lleis especulatives del mercat. Rosa Perelló explica que «incentivarem l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús, el cohabitatge i altres formes de tinença més econòmiques i que suposin una alternativa al lloguer o a la compra. Impulsarem models transformadors cedint sòls o edificis públics a cooperatives en cessió d’ús».

Creació d’una Taula d’Habitatge i impuls a l’Oficina Municipal d’Habitatge

Segons Pau Ortínez «per fer front a la problemàtica de l’habitatge cal que es planifiqui conjuntament amb tots els actors, per això es proposa crear una Taula d’Habitatge constituïda per representants de les entitats del tercer sector, grups municipals, i altres actors implicats». Afegeix que «la Taula es reunirà periòdicament per avaluar les necessitats a fi de disposar d’una diagnosi actualitzada, i definir vies d’actuació coordinades al municipi».

D’altra banda, Poble Actiu proposa reforçar l’Oficina Municipal d’Habitatge amb més recursos econòmics i més personal tècnic, per tal que sigui activa en la prospecció i identificació d’oportunitats de captació i adquisició d’immobles. Al final, això ha de permetre que tots els pisos buits que hi ha al municipi passin a formar part d’una xarxa d’abitatge de lloguer. En referència als desnonaments, l’Oficina actuarà com a intermediària en defensa dels interessos ciutadans davant d’entitats bancàries i grans propietaris.

Eines per fer front a l’emergència d’habitatge i els desnonaments 

La formació municipalista explica que davant de la inoperància per part de les diferents administracions per garantir un sostre digne, l’ocupació de pisos de grans tenidors és sovint l’única manera que moltes persones i famílies amb pocs recursos econòmics tenen per a accedir a un habitatge. Oriol Càlichs afegeix que «treballarem per tal que no es criminalitzin aquests casos i farem costat a les persones afectades, establint un protocol de mediació i d’acompanyament en totes les fases del procés. Per això prioritzarem la creació de pisos pont i places d’alberg temporal per a totes aquelles persones o famílies vulnerables que necessitin una solució temporal d’habitatge».

 

FER UN COMENTARI

*