Inici Cartes dels lectors L’FP: una aposta estratègica de futur per a l’Anoia

L’FP: una aposta estratègica de futur per a l’Anoia

COMPARTIR

Estem en un context de canvis accelerats i profunds en l’àmbit social i de teixit productiu que modificaran part de la nostra quotidianitat i el vincle amb el treball. A l’Anoia aquests desequilibris s’expressen en referència a una estructura econòmica on predomina la microempresa, una insuficient diversificació accentuada pel declivi de la indústria, una feble aposta de l’R+D+I i un sector públic desgastat per anys d’insuficiències pressupostàries.

El pacte verd europeu ha de tenir una translació a la nostra comarca a través de polítiques palanca que, amb eficiència i inclusió social, duguin a terme les transicions ecològica i digital i una veritable igualtat de gènere. La formació i la qualificació professional, element estratègic, ha de ser un dels grans vectors de canvi els propers anys.

L’FP existent a la comarca no s’adequa, ni de bon tros, a les expectatives dels sectors productius, dels estudiants i de les persones treballadores. Necessitem una transformació important i avançar en un model de formació continua que millori i ampliï els coneixements del conjunt de la població activa, complementat amb orientació i acreditació de competències professionals.

Aquesta realitat s’ha de treballar amb col·laboració permanent i un treball compartit entre els agents socials i econòmics amb la Mancomunitat de la Conca d’Òdena, l’Ajuntament d’Igualada o el Consell Comarcal de l’Anoia, entre altres actors al territori.

 Des del nostre punt de vista l’Anoia necessita:

 Fer prospectiva en el disseny en l’oferta formativa. Manca una planificació prèvia, amb idees i propostes d’administracions i  agents socials i econòmics, que permeti, per exemple, que centres com el Milà i Fontanals d’Igualada implementin cicles formatius d’alta demanda en els sectors productius que necessita el territori, com aquells vinculats a la mecànica, l’electrònica i l’electricitat de manteniment d’empreses.

A l’Anoia Sud, s’ha de potenciar l’oferta de cicles a l’Institut Guinovarda de Piera, ja que els actuals cicles d’informàtica tenen molt bona acceptació i hem de donar resposta a les necessitats formatives d’una part molt significativa de l’alumnat que es desplaça a Igualada o a Martorell per seguir estudis professionalitzadors.

Ordenar la demanda i l’oferta de manera que el disseny final d’estudis sigui complementari, sumant en aquest esforç al Campus Universitari de la Universitat de Lleida a la ciutat d’Igualada.

Aquells sectors cridats a una transformació relacionada amb paràmetres de digitalització i sostenibilitat mediambiental apunten a importants oportunitats per a la creació de llocs de treball. Així doncs, necessitem incrementar oferta formativa qualificadora a l’Anoia en aquells sectors vinculats a l’eco mobilitat sostenible, a la rehabilitació  d’edificis (tant la funcional com l’energètica), a la transformació del model energètic i l’economia circular, al turisme de proximitat (aprofitant els grans valors patrimonials i ecològics anoiencs, pendents encara de valorar), a l’hostaleria i el comerç o al sector financer.

Urgeix que el departament d’Educació dissenyi un mecanisme que permeti agilitzar els convenis amb les empreses i autoritzar l’ampliació, manteniment o adequació dels espais per poder fer la vessant pràctica formativa.

És fonamental ampliar l’oferta formativa d’FP. No és acceptable que l’únic criteri  sigui reconduir la demanda a través de cicles existents. Posen al límit l’ocupació dels centres actuals i privilegia centres que dediquen menys esforços d’inversió per encabir aquesta nova demanda. Tanmateix, denunciem maniobres evasives del Departament d’Educació que expulsen als majors de vint anys del sistema, redirigint-los a la formació ocupacional.

Apostem per alleugerir momentàniament els requisits de la borsa docent per trobar professionals degudament formats i donar resposta a les necessitats formatives i de gestió que els centres d’FP requereixen. A hores d’ara no es pot respondre de manera àgil i efectiva. S’ha de prioritzar l’entrada de personal tècnic, estretament lligat al món del treball, afavorint un model estable que configuri una carrera docent atractiva per aquesta tipologia de professionals.

La col·laboració entre el departament d’Empresa i Treball, el d’Educació i el SOC ha de ser més ordenada i coordinada. Hem d’apostar per fórmules més agosarades i autònomes, quan a la capacitat de gestionar recursos i inspirant-nos en la filosofia dels Centres Nacionals de Referència.

 Per aquestes i altres raons, considerem imprescindible reforçar i impulsar marcs estables de diàleg social a l’Anoia que permetin construir grans acords, vertebrar criteris i polítiques que facilitin la implantació d’empreses amb volum, integrin necessitats formatives, planifiquin inversions i, així, consolidar una recuperació econòmica per a la comarca basada en ocupació de qualitat, la innovació, la qualificació professional i la cohesió social.

Josep M. Romero Velarde

Secretari General

CCOO del Baix Llobregat, Alt Penedès, Anoia i Garraf

 

Alfred Simó

Coordinador CCOO Anoia

COMPARTIR

FER UN COMENTARI

*