Inici Societat L’Ajuntament de Jorba aprova el seu primer pla d’igualtat intern

L’Ajuntament de Jorba aprova el seu primer pla d’igualtat intern

COMPARTIR

L’Ajuntament de Jorba ha aprovat el primer pla d’igualtat intern de gènere per als anys 2023-26 amb l’objectiu de recollir un conjunt ordenat de mesures que ajudin a assolir la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes i a eliminar la discriminació per raó de sexe, i establir sistemes eficaços de seguiment i avaluació dels mateixos.

Per a l’elaboració del Pla s’ha fet una diagnosi tenint en compte, entre d’altres,  la cultura i polític organitzativa en favor de la igualtat de gènere, l’estructura organitzativa i la representativitat vertical i horitzontal, polítiques de selecció i contractació, l’estructura retributiva, les polítiques de formació i desenvolupament professional o les condicions de l’entorn, salut laboral i assetjament.

A partir d’aquesta diagnosi s’ha establert un pla d’accions amb objectius específics coherents amb els eixos observats, així com indicadors per fer-ne seguiment i avaluar-lo, de cara al proper pla. Entre les accions prioritàries, que es començaran a aplicar aquest mateix any, hi ha establir un registre de les formacions en què participa la plantilla segons tipus, gènere, lloc de treball i hores, la inclusió de la variable gènere en la recollida de dades internes i en tots els formularis, analitzar l’evolució de la bretxa salarial i establir propostes per a reduir-la, o fer difusió interna i externa dels serveis d’atenció a les dones que es troben en situació de violència masclista.

També hi haurà accions de millora contínua, com visualitzar al web de l’Ajuntament i a altres mitjans les activitats, programes i serveis prestats en matèria d’igualtat, fer difusió entre la plantilla de la normativa vigent en igualtat de gènere i diversitat i accions de formació. El pla també inclou una avaluació intermèdia amb un seguiment semestral i un informe anual, així com una memòria final que reflectirà si s’han assolit els objectius a partir de les accions desplegades.

Aquest primer pla d’igualtat intern de gènere és una mesura de l’Ajuntament que se suma a la creació de la regidoria d’Igualtat aquest mandat i a l’adhesió a l’Àrea d’Igualtat de gènere i LGTBI de la Mancomunitat de la Conca d’Òdena.

COMPARTIR

FER UN COMENTARI

*