Inici Cultura Descobreixen a Sant Martí de Tous estructures habitades durant el neolític

Descobreixen a Sant Martí de Tous estructures habitades durant el neolític

COMPARTIR
Foto: Bruno Gómez (IPHES)

Entre el 24 d’octubre i l’11 de novembre s’ha dut a terme la tercera campanya d’excavació arqueològica en el jaciment de Cal Sitjo de Sant Martí de Tous, durant la qual s’han pogut documentar estructures d’hàbitat de les societats neolítiques que varen ocupar aquesta zona de la Catalunya Central. Així mateix, aquesta fase de l’excavació, dirigida per Bruno Gómez de Soler i Josep Vallverdú, investigadors de l’IPHES-CERCA, també ha permès recuperar nombroses eines de pedra, especialment de sílex, i restes de fogars i ceràmica.

Després d’aquestes troballes, Cal Sitjo es converteix en un jaciment de referència per tal de conèixer les dinàmiques socials i culturals de les comunitats del Mesolític i Neolític de la Catalunya Central, un fenomen molt poc conegut en el registre arqueològic perquè aquest període de la història no disposa de massa jaciments amb aquesta cronologia i caldrà que els treballs d d’excavació dels propers anys proporcionin noves sorpreses als investigadors i es confirmi el potencial global del jaciment.

El jaciment de Cal Sitjo està situat al sud-oest del municipi, al marge esquerre de la riera de Tous i està format per dipòsits fluvials que ha anat formant i dipositant la riera al seu pas. Aquests sediments, formats principalment per travertins, argiles i sorres, han quedat al descobert per l’efecte de l’erosió de la mateixa riera i ha deixat a la vista un tall de més de 8 metres de potència. D’aquesta manera, els investigadors han tingut l’oportunitat de poder realitzar diferents dotacions radiomètriques de dalt a baix de la seqüència, els resultats de les quals són molt esperançadors. Amb aquestes bones perspectives, els investigadors de l’IPHES-CERCA van decidir l’any 2019 començar un projecte a Tous, consistent en una excavació manual en forma d’un sondeig d’una superfície d’aproximadament 15 m2, per tal de corroborar i valorar el potencial arqueològic del jaciment. En el transcurs dels treballs efectuats durant les campanyes anteriors, amb la recuperació d’abundant material lític i ceràmic del neolític, ja es va poder comprovar que el jaciment tenia gran interès.

Durant l’excavació d’enguany, s’ha donat continuïtat a aquests treballs, podent explorar els primers 2 metres de la seqüència estratigràfica. S’han identificat clarament dos conjunts estratigràfics: un el qual correspondria a una plana d’inundació, s’hi han identificat fins a 3 nivells arqueològics diferents, essent el nivell 3 el que ha proporcionat la major part de material arqueològic. Dintre d’aquest nivell s’han identificat com a mínim tres fases d’ocupació diferents. El nivell arqueològic identificat correspon a un Neolític postcardial i que si bé encara no s’ha pogut excavar en extensió, sí que s’hi ha pogut documentar també grans blocs de pedra sorrenca que s’ha interpretat com a part d’una estructura d’hàbitat.

L’objectiu de la campanya d’enguany era continuar amb l’excavació manual del subnivell 3b i hi han participat un equip de 8 persones, entre investigadors de l’IPHES-CERCA, de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i estudiants del Màster en Arqueologia del Quaternari i Evolució Humana de la Universitat Rovira i Virgili (URV). Els treballs han pogut documentar diverses estructures d’hàbitat, i també estructures de fogars, restes de ceràmica i eines de pedra, d’entre les quals destaquen dues destrals polides i una petita àrea de talla.

La intervenció arqueològica al jaciment de Cal Sitjo s’emmarca en el projecte quadriennal Territoris Prehistòrics de l’Anoia (2022-2025) aprovat pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. La campanya ha estat finançada pel Departament de Cultura, per l’AGAUR, el Ministeri de Ciència i Investigació i l’Ajuntament de Sant Martí de Tous i ha comptat amb el suport de l’associació Amics de Sant Martí de Tous i, sobretot, pel propietari dels terrenys. En aquest sentit, l’alcalde de Tous, David Alquézar ha volgut agrair “l’aportació dels touencs i touenques que estan implicats en la investigació, com el Javi, el Vicenç i els Amics de Tous, per donar total col·laboració i suport en l’avançament del jaciment de Cal Sitjo”.

COMPARTIR

FER UN COMENTARI

*