Inici Societat El curs arrenca a Igualada amb 69 places de P3 lliures en...

El curs arrenca a Igualada amb 69 places de P3 lliures en escoles concertades

COMPARTIR

Aquest curs escolar La Federació d’Associacions de Mares i Pares de Catalunya (FaPaC)-Catalunya Central ha expressat el seu «desconcert» arran de les dades de places escolars vacants a la ciutat d’Igualada, que ha fet públiques extretes de la Comissió de Garantia i Admissió d’Igualada.


En la graella que ha facilitat la federació es pot constatar una primera evidència: fins al curs que actualment correspon a l’actual 3r de primària (infants nascuts fins al 2010), l’oferta educativa existent a Igualada dóna una resposta relativament correcta a les seves necessitats demogràfiques. Es constata que hi ha una gran quantitat de cursos totalment plens i fins i tot per sobre de les ràtios establertes.

Ara bé, a partir de 2n (infants nascuts a partir del 2011) aquesta situació es veu alterada per la brusca baixada de natalitat. Des d’aquest moment es constata l’existència d’una gran quantitat de places vacants en els 9 centres privats de la ciutat, en paral·lel al fet que la xarxa pública continua presentant uns nivells d’ocupació pràcticament totals.

69 places de P3 vacants en escoles concertades

Les xifres mostren un total de 69 places vacants en escoles concertades de la ciutat, mentre només n’hi 10 de vacants en un únic centre públic. A la pràctica, això demostra que sobren pràcticament tres línies de P3 a Igualada. Tot i això, segons indiquen des de la FaPaC, hi ha un centre privat de dues línies que només captava alumnat per omplir-ne una. Durant el curs 17/18 se li va retirar un dels dos concerts (actual P-4), se li ha tornat a concedir aquest 18/19 i assenyalen que ha tornat a quedar pràcticament desert.

A banda de la confiança que moltes famílies fan cap a l’escola pública, aquesta situació també es deu al fet que el nou alumnat que arriba a durant el curs -l’anomenada “matrícula viva”- és reconduït majoritàriament cap a la xarxa pública. S’ha de tenir en compte que, tan sols a Igualada, es gestionen uns 200 casos de matrícula viva al llarg d’un curs escolar. Així, es dóna el cas en què fins i tot s’hi amplien ràtios a escoles públiques -respecte dels 25 infants per aula previstos- quan en les escoles de titularitat privada es mantenen concerts educatius per classes amb només 15 alumnes inscrits, segons denuncia la FaPaC.

Com es pot constatar a la graella, hi ha centres de titularitat privada als quals se’ls concedeixen dos concerts educatius (50 places en total) quan només tenen una trentena d’inscrits. Per tant, els sobren 13, 14, 15… i fins a 19 places. En aquests casos, els centres en qüestió poden tenir dos grups-classe amb tan sols una quinzena d’alumnes per aula. Paral·lelament, a la xarxa pública s’hi amplien ràtios i hi ha línies amb fins a 27 infants a classe. La situació, a més, s’ha agreujat especialment aquest curs 2018/19, amb fins a quatre centres concertats per sobre de la quinzena de places lliures a P-3.

La FaPaC-Catalunya Central vol expressar el seu malestar per aquesta situació, que entén que va en contra de la cohesió del conjunt de la ciutat. Segons la Llei d’Educació de Catalunya (12/2009, de 10 de juliol) els centres privats que gaudeixen de finançament públic via concert educatiu tenen l’obligació de “corresponsabilitzar-se de l’escolarització equilibrada d’alumnat”. A tal efecte, en el conjunt del país la Generalitat de Catalunya els aporta un total de 1.105 milions d’euros anuals.

«Xarxa educativa elitista»

Davant d’aquestes xifres, l’entitat es pregunta si realment el Departament d’Ensenyament, els seus serveis d’Inspecció d’Educació i l’Oficina Municipal d’Escolarització (OME) d’Igualada, vetllen pel compliment de la llei en qüestió, en tant que no es percep un equilibri real en l’escolarització del nou alumnat. La FaPaC-Catalunya Central entén que aquestes dades, vistes en el seu conjunt, «proven l’existència d’una política manifesta del 2011 ençà d’afavoriment de l’escola concertada, a la qual se li mantenen concerts educatius amb ràtios realment baixes, donant lloc a una xarxa educativa elitista amb pocs nens a l’aula però amb recursos suficients com per atendre’n ben bé el doble».

En aquest sentit, els serveis jurídics de l’entitat estan estudiant la legalitat de mantenir actius tota una sèrie de concerts educatius a línies i/o centres en què no hi confien ni les pròpies famílies igualadines ni la pròpia administració, en tant que sistemàticament prefereix ampliar ràtio en centres públics abans que ressituar les noves matriculacions en centres que arriben a tenir fins a 19 places lliures. L’entitat entén que aquests recursos econòmics es podrien redistribuir en el conjunt d’escoles que sí que compten amb la confiança de les famílies per tal de millorar-ne la dotació de personal o les condicions materials. Si des de l’any 2011 es constata una sobreoferta més que notable en places concertades, una política gestió eficaç dels recursos de tots plegats tindria com a conseqüència lògica la supressió de diverses línies concertades. Si aquesta política no s’ha dut a terme, l’entitat es pregunta quins motius poden haver-hi al darrere d’aquest malbaratament.

Alerta del Síndic de Greuges per segregació escolar

Les consideracions numèriques realitzades en aquest posicionament no entren a valorar la complexitat social que sovint porten associats molts casos de la matrícula viva. Malgrat la tasca en pro de la cohesió social que realitza algun centre privat, s’ha de recalcar que Igualada té el dubtós honor d’aparèixer esmentat en dues ocasions a l’informe del Síndic de Greuges “La segregació escolar a Catalunya (II). Condicions d’escolarització. Novembre 2016” com a casos de males pràctiques: “Exclusió́ de les activitats complementàries de l’alumnat amb necessitats educatives específiques d’una escola concertada d’Igualada” i “Irregularitats en el cobrament de quotes a les famílies d’un centre concertat d’Igualada”. La marginació a la xarxa privada d’alumnat d’un determinat perfil socioeconòmic sumat a la nul·la capacitat redistributiva que mostren els agents implicats es veu com un senyal d’alarma als quals s’hauria de prestar atenció.

Finalment, la FaPaC-Catalunya Central confia en què el conjunt de la societat igualadina se senti interpel·lada per aquest debat, en tant que el malbaratament de recursos econòmics en una sèrie de concerts educatius elitistes està impedint que aquests mateixos recursos es destinin als centres amb major pressió. Distribuir l’alumnat de manera tan poc equitativa tindrà repercussions clares en el futur en l’àmbit de la cohesió social.

FER UN COMENTARI

*