Inici Destacats Els comerços d’Igualada s’apliquen per ser més eficients i sostenibles

Els comerços d’Igualada s’apliquen per ser més eficients i sostenibles

COMPARTIR

El dia 22 de març va arrencar el Pla Integral d’Estalvi, Eficiència i Sostenibilitat per als comerços associats a Igualada Comerç. Fruit de les primeres visites, s’han pogut extreure’n ja els primers resultats.

S’han pogut detectar millores potencials en il·luminació en el 63% dels establiments visitats. En els casos que s’ha pogut quantificar, s’ha determinat que en aplicar-se les mesures proposades, es pot estalviar un consum energètic de 13.305 kWh/any, el que comporta reduir les emissions de CO2 en 4.241 kg. a l’any. Aquesta reducció del consum també reverteix en un estalvi de 1.730 €/any per al conjunt dels comerços.

S’han detectat millores potencials en termes d’aïllament en el 76% dels establiments visitats. 2 establiments ja estan plantejant millores en aquest sentit, el que els permetrà reduir la despesa energètica, reduir les emissions de CO2 associades, alhora que augmentar el confort dels establiments.

S’ha pogut fer estudi de la contractació elèctrica en el 75% des comerços visitats. Les accions correctores proposades permetrien estalviar 3.556 €/any al conjunt dels comerços, així com reduir les emissions de CO2 en 74 tones a l’any.

S’ha identificat un establiment amb un consum elevat en energia reactiva. La acció correctora proposada permetria estalviar 2.317€/any en despesa elèctrica, i la inversió a realitzar tindria un període d’amortització inferior als 6 mesos.

S’ha pogut constatar que la eficiència energètica ja és motiu de preocupació pels comerços. El 75% dels establiments visitats diuen que ja s’estan plantejant fer millores en aspectes com la il·luminació, els aïllaments o maquinaria de gran consum energètic

La majoria dels establiments segreguen correctament els residus que generen. Tanmateix les visites han servit per recollir suggeriments i propostes de millora en quant al servei de residus de la ciutat.

Els establiments que ja han participat en el Pla, rebran un informe on s’exposa tota la informació recollida, les actuacions de millora detectades, així com una sèrie de consells per tal reduir la despesa energètica, alhora que estalviar.

Els informes també recullen el cost orientatiu de les intervencions a realitzar, així com el període d’amortització de cadascuna d’elles, per tal de facilitar als comerços la presa de decisió.

FER UN COMENTARI

*