Inici Cartes dels lectors Carta de les treballadores del Foment

Carta de les treballadores del Foment

COMPARTIR

Les treballadores del Foment, després de diversos dies d’inseguretat, confusió, desconeixement i malestar al voltant de la nostra situació laboral i la situació de traspàs del nostre lloc de treball, hem pres la decisió, com a últim recurs al nostre abast, de fer pública la situació en la que ens trobem i emprendre les accions legals oportunes.

El passat 18 de juliol es va produïr el canvi en la gestió de l’espai gastronòmic del Casal Popular d’Igualada El Foment, fruit del concurs d’explotació del bar previst cada 3 anys. En aquell moment l’espai gastronòmic tenia 7 treballadors, 3 dels quals van causar baixa voluntària en els dies següents.

A partir del 18/07 som conscients del canvi d’empresa gestora de l’espai però en cap moment se’ns informa de com funcionarà i si hi haurà algun canvi, ni tampoc signem cap contracte ni document.

Als 4 treballadors que quedàvem, el dia 24/07 se’ns va comunicar el nostre acomiadament – per sorpresa nostra, amb data efectiva el dia 19/07- via WhatsApp, amb una carta i una fulla de liquidació, sense el comprovant de pagament d’aquesta liquidació, que mai han realitzat.

Posteriorment se’ns convoca a una reunió en la que se’ns donen informacions contradictòries i, després de consultar-ho, no ajustades a Llei.

Uns dies després, s’expulsa a dos dels treballadors del grup de WhatsApp. Responent a les nostres preguntes, ens diuen que un d’ells no tornarà a ser contractat perquè té una discapacitat i, segons l’empresa entrant, això comporta molta paperassa i que si vol “pot fer de reforç durant la Festa Major”. L’altre treballador, ens diuen, tampoc no tornarà a ser contractat perquè “no ha contestat disponibilitat d’hores”, tot i que aquest treballador -a part que si que havia contestat- ja tenia un contracte i un horari que legalment no pot patir canvis importants.

Els 2 treballadors restants, la única informació que tenim a dia d’avui per part del nostre nou empleador, és un SMS de la Tresoreria General de la Seguretat Social comunicant la baixa en data 19/07 a Som el pa sencer, SCP, i l’alta en data 22/07 a l’empresa Kan Bakus, SL, sense saber perquè ens contracte aquesta empresa, sense haver signat cap contracte i amb un ball de dates, quan és evident que la relació laboral no s’ha extingit en cap moment.

En aquesta línia, és necessari parlar de la vulneració de drets que s’ha exercit contra els treballadors i, concretament, de l’Article 44 de l’Estatut dels Treballadors. El contracte mitjançant el qual l’entitat el Casal Popular d’Igualada El Foment ofereix l’explotació del bar és el contracte d’Arrendament d’Indústria -com no pot ser d’una altra manera legalment-. Motiu pel qual estem davant d’un clar cas de successió empresarial, doncs s’estan arrendant un conjunt de mitjans organitzats per a dur a terme la mateixa activitat econòmica que s’hi venia desenvolupant. I dins d’aquests mitjans, hi som nosaltres, la totalitat de les treballadores donades d’alta en la data que inicia la seva activitat l’empresa entrant.

L’Artcile 44 de l’ET obliga a subrogar a la totalitat d’aquestes per l’empresa entrant, a fi de garantir els seus drets sobretot en quant a mantenir antiguitat i condicions. Drets, que han estat vulnerats tot i haver-ho comunicat en repetides ocasions tant a l’empresa entrant com a la Junta de l’entitat.

Actualment entitat i empresa entrant es troben en “negociació”. Entitat i empresa estan negociant els drets més bàsics dels treballadors, recollits en la legislació i en nombroses Directives i sentències. Els drets dels treballadors no es negocien, es garanteixen.

Tots som coneixedors de la precarietat i manca de garanties laborals que envolta el sector de la restauració, i de la mateixa manera que no podem permetre la vulneració de drets en cap centre de treball, és del tot incomprensible que aquesta situació s’estigui donant amb els treballadors d’un Casal Popular.

Creiem que és indispensable defensar els nostres drets i els de totes les treballadores. Per aquest motiu fem públics els fets en els que ens hem vist immerses, deixant-nos innumerables situacions que són també un atropellament de drets. Davant de tot això, exigim que se’ns deixi de tractar com uns nens petits incapaços d’afrontar els abusos exercits.

Les treballadores del Foment

COMPARTIR

FER UN COMENTARI

*