Inici Cartes dels lectors Carta de professors de l’Institut Joan Mercader d’Igualada

Carta de professors de l’Institut Joan Mercader d’Igualada

COMPARTIR

Davant dels fets ocorreguts aquests últims mesos, que han afectat a la comunitat educativa, els professors sota signants, de l’INS Joan Mercader d’Igualada, volem fer les consideracions següents:

1.- Recordar que la institució educativa té uns procediments propis per resoldre aquests tipus de situacions. Si hi ha queixes de l’alumnat o les seves famílies, el Departament d’Ensenyament té regulat un procediment per a investigar i per adoptar les mesures que calguin per redreçar la situació si és el cas.

2.- Que l’administració educativa no pot fer deixadesa de les seves funcions. Ha de protegir els drets dels alumnes i també vetllar pel respecte dels drets dels docents. Art. 104.1 de la LOMCE: “ velar por que el profesorado reciba el trato, la consideración y el respeto que le corresponde de acuerdo con la importancia social de la tarea que desempeñen”.

3.- Cal respecte a la lliberta acadèmica, és a dir, a la llibertat d’ensenyament i comunicació d’idees per part dels docents. No hi estan excloses aquelles idees que són inconvenients a grups polítics o a les autoritats. La llibertat de càtedra (inclosa en la llibertat acadèmica) esta protegida per la CE (art. 20.1) i per la llei d’educació catalana. Aquesta llibertat de càtedra va ser atribuïda a tots els docents, de tots els nivells educatius per la sentència del TC 5/1981, de 13 de febrer.

Per tot això pensem:

1.- Que el marc educatiu i les normes que el regulen són, d’entrada, el lloc adient per resoldre els conflictes que es produeixen dins el seu àmbit.

2.- Que l’administració educativa ha de complir el mandat de la llei per igual amb alumnes i docents. I protegir-los per igual (ús d’imatges, judicis de valor…)

3.- Que l’administració en general i l’educativa en particular haurien de respectar escrupolosament la llibertat acadèmica dels docents, que va més enllà de la transmissió de coneixements en incloure també la preparació per a la ciutadania activa dels alumnes. Com diu la sentència del TC 5/1981: es tracta, doncs, d’una llibertat “enfront dels poders públics, el contingut de la qual està necessàriament modulat per les característiques pròpies del lloc de treball docent o ‘càtedra’, l’ocupació de la qual atorga el títol per a l’exercici d’aquesta llibertat “ (FJ9).

I en conseqüència:

Donem el nostre suport als docents afectats, la nostra oposició a fer escarni públic, menys encara abans de qualsevol resolució del Departament.

Professors de l’Institut Joan Mercader d’Igualada

COMPARTIR

FER UN COMENTARI

*