Inici Societat Calaf aprova un pressupost de prop de 5 milions d’euros per l’any...

Calaf aprova un pressupost de prop de 5 milions d’euros per l’any vinent

COMPARTIR

El Ple de Calaf va aprovar amb 6 vots a favor de l’equip de govern i tres abstencions de Junts per Catalunya i el GIC-VV el Pressupost General per l’exercici 2022 en el ple del passat 22 de novembre.

La Regidora d’Hisenda i Promoció Econòmica, Montse Mases, va explicar que el pressupost contempla les despeses de tots els serveis i actuacions que han de ser coberts pel consistori municipal, les despeses de personal i els plans d’ocupació que han estat aprovats. Així mateix, va especificar que incorpora, tant en ingressos com en despeses, la inversió corresponent a la municipalització de l’aigua.

També, va subratllar que per l’any vinent s’ha tornat a programar festes populars i activitats culturals, com hi havia abans de la pandèmia. En aquest sentit, va destacar: “Les entitats tornaran a tenir les subvencions que necessiten per poder dur a terme les seves activitats”.

Pel que fa a els ratis, el pressupost 2022 preveu uns ingressos totals de 4.973.974,95€ i unes despeses de 4.961.476,39€, amb un diferencial positiu de 12.498,56 €. L’estalvi net també és positiu i el càlcul del superàvit també ho és en 1.416,46 €.

Respecte al compliment de l’objectiu del deute públic, tenint en compte el deute viu, les amortitzacions de l’exercici i la previsió de sol·licitud de nous préstecs al final del 2022 es preveu que el rati sigui d’un 37,58%.

Un pas endavant per la municipalització de l’aigua

Un altre punt rellevant del Ple del mes de novembre, va ser l’aprovació del contracte mixt de subministrament i serveis per l’abastament domiciliari d’aigua potable i del clavegueram al municipi. El punt va prosperar amb set vots a favor de l’equip de govern, dos vots en contra del GIC-VV i una abstenció per part de Junts per Catalunya.

El Regidor del GIC-VV, Salvador Prat, va anticipar: “Nosaltres votarem en contra, evidentment”. En aquest sentit, va remarcar: “No entenem la necessitat que hi ha de fer aquest canvi, quan el servei que avui existeix és perfecte”.

Per la seva part, el portaveu de Junts per Catalunya, Joan Caballol, va subratllar que s’abstindrien.

“El fet de gestionar directament des de l’Ajuntament facilita l’obtenció d’informació, agilitza la presa de decisions i permet un control més estricte sobre les inversions”, va explicar el Regidor de Medi Ambient i Serveis Municipals, Sergi Fitó.

L’Alcalde de Calaf, Jordi Badia, va destacar: “No tenim coneixement de la xarxa, perquè es va cedir el servei de manera integral i tota la informació la té Aigües de Manresa”. I va afegir: “No pot ser que un poble no controli i tingui la informació de la seva xarxa, això és el que volem recuperar”.

 

COMPARTIR

FER UN COMENTARI

*