Inici Destacats Calaf aprova el finançament de la futura residència de la Gent Gran

Calaf aprova el finançament de la futura residència de la Gent Gran

COMPARTIR

El Ple ordinari del mes de juliol de Calaf es va celebrar el passat dia 18. En aquest va tenir lloc l’aprovació definitiva del compte general del 2021, amb els vots en contra de l’oposició. Tant el GiC com Junts per Catalunya van manifestar “desconfiança” en llegir a l’informe de secretaria que existeix una falta de recursos per controlar de forma estricta el pressupost. En aquest sentit, el secretari va explicar que als municipis que es gestiona un pressupost de més de 3M € les tasques d’intervenció estan separades de secretaria mentre que “a Calaf es fa el que es pot amb els mitjans que es tenen”. Ara el pressupost es trametrà al Tribunal de Cuentas i a la Sindicatura de Comptes perquè en facin la fiscalització externa corresponent.

Un dels temes rellevants del Ple va ser l’aprovació d’incorporar al pressupost una partida de 1.220.000,00 € provinent del romanent de tresoreria què es destinarà a la construcció de la futura residència de Gent Gran. L’alcalde va detallar que aquests diners corresponen a la venda de l’abocador i que l’equip de govern havia d’acabar de valorar a quin projecte seria més prioritari o estratègic destinar-los (futura biblioteca, travessera o residència). Jordi Badia va afegir que el finançament de la futura residència es basarà en tres eixos: aquesta partida corresponent al pagament de l’empresa CAMPA per la compra de l’abocador; les subvencions i ajudes com els Fons Next Generation als que es puguin acollir; i la part pendent, anirà via préstec i endeutament o amb algun tipus de concessió a tercers per l’explotació del servei, tal com s’ha fet amb el tanatori. Aquesta punt va comptar amb el vot a favor del GiC i l’abstenció de Junts per Catalunya, ja que no veuen clares les propostes de finançament.

D’altra banda, es va aprovar amb les abstencions de l’oposició: una modificació de crèdit per valor de 9.682 € que, entre d’altres, inclou una subvenció de la Diputació per a campanyes de Medi Ambient, una partida pel control de plagues i una pels actes d’agermanament amb Soual, i els pagaments de complements retributius a dos funcionaris de l’Ajuntament.

Finalment, es va aprovar per unanimitat tres punts: l’adhesió al Consorci per al Desenvolupament de la Catalunya Central; modificar l’ordenança fiscal núm. 23, reguladora de la taxa de l’Escola Bressol, per incloure la gratuïtat dels infants de P2; prorrogar per un any el contracte de concessió del servei de centre de dia a la Fundació Privada Àuria; i la moció per a l’impuls de l’agenda rural de Catalunya presentada per Junts per Calaf – AM.

COMPARTIR

FER UN COMENTARI

*