Inici Destacats Calaf aprova crear més sòl industrial al municipi

Calaf aprova crear més sòl industrial al municipi

COMPARTIR

El Ple de Calaf va aprovar el passat 22 de març la modificació del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Calaf amb l’objectiu de replantejar el nou creixement industrial i consolidar els sectors dels sòls urbanitzables SUD-1, SUD-2, SUD-3 i SUND-7.

Entre d’altres, la proposta desclassifica el sector SUD-2 del Rentador, establerta en el POUM inicial; fixa una ordenació detallada pel SUD-3, que contempla uns polígons discontinus pròxims al convent de Sant Francesc i al costat de la línia del Ferrocarril; té en compte el desenvolupament en paral·lel de la zona de la Campa; i planteja dos polígons discontinus, un al costat de l’equipament dels antics bombers i l’altre amb l’edifici i finca del convent de Sant Francesc i al costat del pas elevat per sobre el ferrocarril a la zona del Rentador. A més, el projecte presentat també inclou l’estudi financer de la modificació i la seva viabilitat econòmica.

Des del grup de Junts per Catalunya, Joan Caballol, va manifestar que la proposta no els agradava perquè era un «despropòsit i un pas enrere», ja que el consideraven inviable econòmicament per les càrregues de la ronda que ara haurà d’assumir l’Ajuntament, perquè descartava el polígon de Solanelles i perquè cedia terrenys a Prats de Rei. D’altra banda, però, Caballol sí que va manifestar certa satisfacció perquè algunes de les al·legacions que el seu grup havia presentat s’havien inclòs finalment per part de l’equip redactor, tot i que es van desestimar en un princpi.

Salvador Prat del GiC per la seva part, també va manifestar que no el podien aprovar «de cap manera», ja que no s’aprofitava per exemple el polígon del Rentador que per ells era una prioritat i es desclassificava part de sòl. Per ells, limitar uns punts i potenciar-ne uns altres era una mala decisió, ja que consideraven que com més oferta millor.

El regidor d’urbanisme, Jordi Biosca, va defensar que l’informe urbanístic que es presentava justificava econòmicament la proposta i que a més, promovia la salut pública i la defensa del Medi Ambient amb el projecte de vies verdes i rutes saludable.

Dues modificacions de crèdit, altres punts destacats de l’ordre del dia

D’altra banda, també es va aprovar amb 8 vots a favor i l’abstenció de Junts per Catalunya una modificació de crèdit per tal d’incloure inversions del 2020 que a causa de la política de contenció econòmica de l’Ajuntament – amb motiu de la crisi sanitària, econòmica i social de la Covid-19 – no s’havien executat. Aquestes inversions ascendeixen a 350.759, 83 euros i inclouen projectes vinculats amb urbanisme – obres a la travessera i carrer de les Colònies -, esport – millores poliesportiu -, cultura – espai social i cultural Carmen Arrojo – i turisme – projectes com l’àrea d’autocaravanes, el castell en realitat virtual i millores al mercat -, entre d’altres.

També es va aprovar, amb 6 vots a favor de l’equip de govern i 3 en contra per part de l’oposició, afegir una partida de 9.162,51 euros per garantir el correcte desenvolupament i adequació de les obres de la deixalleria.

A l’apartat de l’activitat de control, el grup del GiC va manifestar la seva preocupació per certes despeses i factures pagades per l’Ajuntament i vinculades amb la neteja d’alguns equipaments, la volta ciclista i projectes d’Igualtat. Pel que fa a Junts per Catalunya van posar a damunt la taula dubtes sobre el procés de regularització de la llicència que estava fent el consistori de la Sala Bogart, pressupost del projecte de Cal Matrícules i reclamacions del procés selectiu d’un tècnic mitjà de contractació, entre altres.

FER UN COMENTARI

*