Inici Societat Vilanova del Camí es proposa evitar l’absentisme escolar

Vilanova del Camí es proposa evitar l’absentisme escolar

COMPARTIR

L’Ajuntament de Vilanova del Camí té aprovada una ordenança de Civisme i Convivència amb un capítol especial, el XXVI, per a la protecció dels menors. L’article 103 recull el dret i el deure de tot menor d’anar a l’escola durant el període d’edat que estableixi la legislació vigent. I alhora deixa clar que és responsabilitat del pare, mare, tutor o guardador legal procurar l’assistència del menor al centre escolar fins a aquesta edat. L’incompliment d’aquesta ordenança contempla sancions econòmiques que, fins ara, podien arribar als 700 €.

Durant la sessió plenària del passat 31 d’octubre, es va aprovar una modificació del règim sancionador, que ha rebaixat l’import a 350 €. La mesura pretén continuar tenint efecte dissuasori però sense agreujar la situació de les famílies d’infants o joves absentistes, que solen ser casos complexes. Des del govern local són partidaris de reforçar el treball pedagògic amb les famílies i altres línies d’actuació menys coercitives.

D’altra banda, des de l’ajuntament asseguren que aquestes sancions no s’ha imposat mai a cap família perquè els casos d’absentisme que s’han donant fins ara s’han resolt amb la mediació dels diferents professionals.

Un projecte de municipi contra l’Absentisme Escolar

L’Ajuntament de Vilanova del Camí va aprovar el novembre de 2016 el projecte d’absentisme escolar amb l’objectiu de detectar i reconduir els casos d’absentisme que es produeixen als centres escolars dels municipi. En el desenvolupament del projecte hi van participar tècnics municipals de les àrees de Cultura, Ensenyament, Serveis Personals i Policia Local. També es va comptar amb la col·laboració dels Directius de les Escoles Joan Maragall, Pompeu Fabra, Marta Mata i de l’Institut Pla de les Moreres.

Els objectius específics del projecte d’absentisme escolar és el de vetllar per la plena escolarització dels infants i joves; detectar i prevenir els casos d’absentisme i reduir-ne la incidència així com les conseqüències i la gravetat dels casos d’absentisme escolar.

Un altre dels objectius del projecte és establir uns procediments consensuats entre les parts. Un protocol clar, àgil i pràctic que garantís al màxim la rapidesa d’actuació i de coordinació entre tots els agents implicats que actuen de mediadors amb la família de l’alumnat absentista.

Únicament en els casos més greus i quan la mediació amb les famílies no dona resultats, és que es valora la imposició d’una sanció, que fins ara era de 700 €.

COMPARTIR

FER UN COMENTARI

*