Inici Societat Els serveis a les persones centren el pressupost pel 2018 del Consell...

Els serveis a les persones centren el pressupost pel 2018 del Consell Comarcal de l’Anoia

COMPARTIR

El ple del Consell Comarcal de l’Anoia va aprovar un pressupost per aquest 2018 de 11.969.691,13 euros, un 10,43 % més que l’aprovat per al 2017 tot i que l’augment real és del 5,31%, si es té en compte que al mes de març es va modificar el pressupost inicial amb una nova aportació.

Del total del pressupost, es destinaran 13.100€ a deute públic, 2.770.791€ a serveis públics bàsics (majoritàriament a la recollida de residus), 4.482.904€ a actuacions de protecció i promoció social (serveis socials), 3.454.148€ a producció de béns públics de caràcter preferent (educació, cultura i joventut); 223.111€ seran per a les actuacions de caràcter econòmic (comerç i turisme) i 1.015.595€ a actuacions de caràcter general que té l’administració comarcal per al seu propi funcionament.

Les partides que més augmenten són les destinades a serveis socials que puja un 8,74%, sobretot per a emprendre accions de lluita contra la pobresa i impulsar programes per a cohesió social i de promoció de la igualtat, i la partida que més baixa és la del deute públic que ho fa un 20,61%.

També s’ha millorat l’estructura de finançament de determinats serveis, que fins ara presentaven un dèficit en la seva gestió per assegurar la seva continuïtat i millorar el servei que es presta, com ara l’Escola de Dansa. A més, s’han revisat algunes tarifes que fan augmentar la previsió d’ingressos en un 17,31 % per les taxes i preus públics. També els ingressos patrimonials augmenten en les seves previsions en un 30.54% (13.500€).

El govern del Consell Comarcal assegura que els resultats del projecte Campus Motor pde l’any passat milloren el resultat pressupostari de l’ens comarcal, a més dels “beneficis socio-econòmics i de diversificació econòmica que suposen i que són els veritables objectius del projecte”, segons el Consell.

D’altra banda, s’ha ordenat la despesa de personal a través de la redacció d’una nova relació de llocs de treball. En termes homogenis, sense tenir en compte els plans d’ocupació, la despesa de personal augmenta un 1.03%. Tot incorporant una previsible pujada dels salaris del sector públic del 2.00% per al 2018.

FER UN COMENTARI

*