Inici Societat Santa Maria de Miralles modifica les normes urbanístiques en sòl no urbanitzable

Santa Maria de Miralles modifica les normes urbanístiques en sòl no urbanitzable

COMPARTIR

La Diputació de Barcelona ha lliurat a l’Ajuntament de Santa Maria de Miralles el document d’aprovació inicial de la Modificació puntual del text refós de les normes subsidiàries en sòl no urbanitzable. Amb aquest document, el consistori completa l’acció reguladora sobre el sòl no urbanitzable del municipi iniciada amb la redacció del Pla especial de masies.

Aquesta modificació de les normes que regulen què es pot fer i com en el sòl no urbanitzable del municipi té una triple finalitat. D’una banda, actualitzar i revisar les condicions d’edificació, parcel·les i entorn del Mas Retou, situació excepcional d’un àmbit edificat en sòl no urbanitzable l’origen del qual, és la parcel·lació d’una única finca on es va permetre l’edificació d’habitatges unifamiliars aïllats i on actualment es concentra una quarta part de la població del municipi.

D’altra, el document aborda la necessitat de modificar algunes determinacions normatives en un municipi eminentment rural, en el que l’agricultura és el sector econòmic més important. El principal paràmetre a modificar és l’alçada de les construccions auxiliars referides a activitats agrícoles i ramaderes per tal d’adaptar‐les als actuals requeriments de la pagesia pel que fa a la maquinària i l’emmagatzematge agrícola i ramader.

Finalment, aquesta modificació puntual presenta l’oportunitat de revisar l’actual normativa urbanística, actualitzant les referències a la legislació vigent.

FER UN COMENTARI

*