Inici Política Poble Actiu proposa potenciar nous sectors estratègics i diversificar les ajudes per...

Poble Actiu proposa potenciar nous sectors estratègics i diversificar les ajudes per encarar el futur econòmic de la ciutat

COMPARTIR

Aquesta setmana Poble Actiu ha presentat les seves propostes en l’àmbit econòmic que se centren en repensar el model actual. La formació municipalista aposta per nous motors econòmics en sectors emergents de l’àmbit de la sostenibilitat i per l’economia social i solidària, que lluiti contra la precarietat laboral dels col·lectius més vulnerables i que deixi enrere el model de promoció econòmica del govern Castells. En aquest sentit, el candidat Pau Ortínez explica que «El govern Castells ha destinat  grans quantitats del pressupost municipal  per a les més diverses apostes: des de l’Oficina de Captació d’Inversions de la MICOD fins a una cursa de cap de setmana. Tot serveix per ‘posar Igualada al mapa’ o per ‘dinamitzar’ l’economia o el comerç local, però gairebé mai no s’explicita quin és l’objectiu concret que persegueix aquesta decisió, i encara menys es passen comptes per saber si aquests objectius es compleixen». La formació municipalista planteja revertir aquesta situació revisant els criteris per a la concessió d’ajuts a empreses i avaluació de les polítiques de dinamització econòmica. Una altra mesura que també afecta l’administració seria la d’incloure clàusules socials en la contractació pública, d’acord amb la guia per a la inclusió de clàusules contractuals de caràcter social de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de Catalunya

Nous sectors estratègics en l’àmbit de la sostenibilitat

A més a més, conscients de la necessitat que l’economia local i comarcal es diversifiqui per sectors d’activitat, Poble Actiu proposa fer un esforç per identificar nous clústers d’activitat econòmica. A tall d’exemple, diu Pau Ortínez, «plantegem la promoció d’activitats econòmiques relacionades amb la transició energètica, l’agricultura, l’aprofitament forestal, la construcció sostenible, etc. Es tracta de definir les futures especialitzacions econòmiques d’Igualada i la seva comarca. Cal fomentar la formació en aquests àmbits, tant pel que fa a estudis universitaris, com a cicles de formació professional. Cal crear línies d’ajuda a la recerca i al desenvolupament; també cal crear ajuts a la creació de noves empreses en aquests àmbits. Cal diversificar el suport econòmic públic de manera que no s’ajudin només els sectors tradicionals».

Instal·lar indústria lleugera en trama urbana

Un altre dels sectors que la formació d’esquerra transformadora vol potenciar és el de la indústria lleugera. Actualment, moltes empreses, especialment les de l’àmbit digital (software, impressió en 3D), no són contaminants ni realitzen activitats perilloses o nocives, de manera que es poden localitzar en trama urbana al costat o dins de zones destinades de manera preferent a usos residencials. Al terme municipal d’Igualada, i en l’entorn urbà, hi ha molts edificis industrials desocupats. Tal i com diu Oriol Càlichs, la candidatura municipalista proposa «promoure el lloguer d’aquests espais, la majoria de titularitat privada, oferint ajudes en la fiscalitat, per facilitar que s’hi instal·li indústria lleugera i empreses de l’àmbit digital. A banda de donar un ús a aquests espais desocupats, la localització en trama urbana també podria reduir o escurçar els desplaçaments de casa a la feina, i, en molts casos, permetria que aquests desplaçaments es fessin a peu o en bicicleta».

Un pla d’impuls de l’economia Social i Solidària

L’altre sector que Poble Actiu també considera important de cara al futur econòmic de la ciutat, és el de l’economia social i solidària (ESS). La formació d’esquerra transformadora considera que actualment no s’ofereix un suport especialitzat en la creació d’empreses d’economia social i solidària, i la coordinació i difusió dels serveis supramunicipals de foment del cooperativisme és molt escassa. És per aquest motiu que vol crear un Pla d’impuls de l’Economia social i solidària . Aquest pla haurà de comptar amb la participació coordinada del departament de Dinamització Econòmica, el Consell Comarcal i l’Ateneu Cooperatiu – Departament de Treball. A més de l’administració, el pla ha de ser gestionat per aquells actors destacats de l’ESS a la ciutat i la comarca, i ha d’oferir un veritable servei de suport a la creació d’empreses de ESS. El Pla ha de preveure, entre d’altres mesures, la integració de l’Ajuntament d’Igualada a la Xarxa de Municipis per l’Economia Social i Solidària, la creació d’un servei municipal d’ESS dins del departament de Dinamització Econòmica, i la contractació d’una persona tècnica en aquesta especialitat.

Polítiques actives d’ocupació

Finalment, la candidatura municipalista ha presentat un paquet de mesures encarades a polítiques actives d’ocupació, destinades a la formació i orientació de persones en situació d’atur. Elisabet Farrés ha explicat que «A banda de l’impuls de projectes d’autoocupació a través de l’ESS, proposem ajustos en les polítiques actives d’ocupació desplegades en l’actualitat. L’objectiu ha de ser lluitar contra la precarietat laboral i millorar la inclusió al món laboral dels col·lectius més vulnerables. Les dones, especialment a partir dels 45 anys, i els joves menors de 30 anys, han de ser una prioritat en la dinamització econòmica municipal».

 

COMPARTIR

FER UN COMENTARI

*