Inici Societat La Pobla de Claramunt aprova la reordenació de la zona del Tio...

La Pobla de Claramunt aprova la reordenació de la zona del Tio Nelo

COMPARTIR

L’Ajuntament de la Pobla de Claramunt va aprovar, inicialment, en el ple ordinari del dijous 26 d’abril, la modificació de les Normes Subsidiàries de Planejament de la zona del Tio Nelo, al barri del Xaró. El punt va rebre els vots favorables de tots els regidors: PDeCat, Participa!, Junts per la Pobla i ERC.

L’alcalde, Santi Broch, va explicar que aquesta modificació s’ha tramitat a requeriment del propietari de la zona, que tenia qualificats els terrenys com a urbanitzables i no s’han desenvolupat. El que es fa ara és passar-los a rústics, respectant les edificacions existents i que el camí que transcórrer per aquesta finca fins a la carretera de la Rata passi a ser municipal.

Després de l’aprovació inicial, el següent tràmit consisteix en exposar-ho a informació pública per un termini d’un mes a comptar des de la seva publicació mitjançant edictes en els mitjans oficials per tal de presentar les corresponents reclamacions i/o al·legacions. Simultàniament al tràmit d’informació pública, caldrà requerir els informes als organismes afectats per raó de les seves competències sectorials. Després es farà l’aprovació provisional per part de l’Ajuntament i la definitiva, la farà la Comissió d’Urbanisme de la Generalitat de Catalunya.

En aquesta sessió plenària, també es va aprovar, inicialment, la modificació de les Normes Subsidiàries de Planejament per a l’ampliació de sòl industrial de l’empresa MB Papeles Especiales, SA. El punt va quedar aprovat per unanimitat. Una altra de les qüestions que es va tractar en aquest ple ordinari, entre d’altres, va ser el plànol de delimitació de les franges de protecció d’incendis forestals a la zones vulnerables del municipi i edificacions aïllades. El punt també va rebre el vot favorable de tots els regidors del Consistori.

FER UN COMENTARI

*