Inici Destacats El Ple de Calaf aprova les noves ordenances fiscals per l’any vinent

El Ple de Calaf aprova les noves ordenances fiscals per l’any vinent

COMPARTIR

El darrer Ple de l’Ajuntament de Calaf va aprovar les ordenances fiscals del 2020, també amb els vots en contra dels dos grups de l’oposició. La regidora Montse Mases, va explicar que algunes modificacions s’havien proposat segons aspectes legals determinats per la Diputació com: l’excepció per a persones amb discapacitat de l’impost sobre vehicles; l’augment de l’ICIO (Impost sobre Construccions Instal·lacions i Obres) i l’actualització de l’IPC des del 2015 que suposa un increment del 4% – tot i que per no repercutir als ciutadans, només s’ampliaria un 2% a excepció de l’IBI (Impost sobre Béns i Immobles) -. A més, tant en el cas de l’IBI com de l’ICIO proposava l’aplicació d’una bonificació del 30% de l’IBI en el cas de fomentar l’energia fotovoltaica i d’un 95% de l’ICIO en les construccions que incloguin sistemes d’aprofitament elèctric. D’altra banda, també es van incloure modificacions de text per facilitar la lectura de les ordenances i augmentar la taxa per la prestació del servei de gestió de residus un 8,33% a causa de l’augment de més d’un 10% de les tones que es porten a l’abocador i l’augment del 18% del cost del cànon. Tot i això, s’introdueixen bonificacions per aquells usuaris que ajudin a millorar els resultats d ela recollida selectiva. Finalment es va treure l’ordenança per regular la teleassistència, ja que no s’aplica aquest servei i es modifica alguns preus públics com la taxa dels horts urbans – es va apujar un 2% – i es van afegir cinc preus públics per marxandatge.

Els dos grups de l’oposició van votar-hi en contra. Joan Caballol, de JUNTS, va suggerir que a banda de l’energia fotovoltaica també es pugui subvencionar la termoelèctrica i en termes generals va criticar les ordenances perquè consideren que la “despesa del personal” és el motiu pel qual s’han apujat algunes d’aquestes i va observar que l’IPC d’aquest any concretament havia estat del 0,3% només. Salvador Prat, del GiC-VV, també va argumentar que no podien estar d’acord amb les pujades ja que les “pensions només havien pujat un 0,25%, els salaris havien minvat” i les dades de l’IPC d’enguany eren les que s’havia comentat des de JUNTS.

Montse Mases, va insistir que el percentatge de l’IPC era agafant les dades dels últims 4 anys que no s’havien modificat les ordenances i va aclarir que la pujada del 2% de les ordenances no era per pagar més personal – ja que suposarien uns 16.000 euros més de recaptació – sinó per coherència i no quedar-se desfasats. L’alcalde, Jordi Badia, va tornar a recordar que Calaf assumeix funcions de capitalitat a la zona i per això, disposa de serveis com una Escola de Música, el Centre de Recursos per l’Ocupació o la Llar d’infants que són un dels motius pels quals hi ha una despesa de personal sobre la mitja de municipis de similar població i va recordar que la majoria de municipis estan apujant els impostos – IPC i IBI – i molt més que Calaf.

En aquest ple també es va aprovar el procediment de revisió d’ofici del contracte programa del 2 d’octubre de 2013 i conveni amb Aigües de Manresa. Junts per Catalunya – Calaf (JUNTS) van votar-hi en contra, ja que van lamentar no haver rebut la informació. D’altra banda, el grup del GIC-VV també va votar-hi en contra. El seu regidor, Salvador Prat, va expressar que no li trobaven sentit i no entenien on es volia arribar amb aquesta revisió. Jordi Badia, alcalde de Calaf, va aclarir que tal com ja van explicar la legislatura passada quan van portar aquest punt a un Ple, l’objectiu és “saber si es podia atorgar a Aigües de Manresa la condició de mitjà propi” i l’òrgan que ho ha de decidir és la comissió jurídica assessora i a partir d’aquí, prendre decisions.

Pla estratègic 

Un altre dels punts rellevants del Ple, va ser l’aprovació del Pla Estratègic 2019-29 que l’actual govern de Junts per Calaf va presentar durant la campanya electoral i portava al seu programa electoral. L’objectiu del pla es marcar una planificació estratègica com a eina del govern local per estimular la participació de la societat civil i el lideratge polític en la promoció de les polítiques públiques locals fins al 2029, basat en una diagnosi que recull les fortaleses i debilitats del municipi i defineix les seves oportunitats i amenaces a partir de l’ anàlisi del territori des d’un punt de vista social, ambiental i econòmic.

Joan Caballol, de JUNTS, va explicar que no hi poden votar a favor perquè entre altres coses “es carrega el POUM” i entra en contradicció en alguns punts com que potencia l’agricultura davant la indústria, per exemple. També va lamentar llegir que es deixa fora l’oposició de les iniciatives ciutadanes – consells, agrupacions… – i finalment, va titllar el pla de “brindis al sol” més que de propostes concretes.

Jaume Simó, portaveu del GIC-VV, va considerar bo presentar un pla estratègic, ja que “mirar al futur és una cosa bona”, i fins i tot, va manifestar està d’acord amb la majoria dels 21 punts. Ara bé, va explicar que no estan d’acord amb algunes de les prioritats – com la reforma del Passeig que ja s’està fent – i amb no posar més èmfasi en portar més indústries al territori i donar feina.

Jordi Badia, va explicar que per portar empreses cal desenvolupar el sector de Solanelles i que precisament, l’aprovació del POUM va en aquesta línia i que per tant, no és una contradicció.

Finalment també es va portar al Ple una modificació de crèdit – aprovada amb el vot en contra de l’oposició – i una moció pel reconeixement de les dones deportades als camps de concentració nazis i la declaració de BCIL (Be cultural d’Interès Local) del campanar i parròquia de Sant Jaume que van ser aprovades per unanimitat.

COMPARTIR

FER UN COMENTARI

*