Inici Destacats El Ple de Calaf aprova una nova partida per a l’arranjament de...

El Ple de Calaf aprova una nova partida per a l’arranjament de carrers

COMPARTIR

El Ple de Calaf va aprovar una modificació de suplement i generació de crèdit amb set vots a favor, de l’equip de govern, i tres abstencions del GIC-VV i Junts per Catalunya. «Un cop adjudicada la construcció de la planta desnitrificadora, s’allibera una part del cost de la inversió amb la qual es realitzarà un canvi de destí per a inversions en carrers», va detallar la Regidora d’Hisenda i Promoció Econòmica, Montse Mases.

La modificació també incorporava diferents subvencions de la Diputació de Barcelona i el Ministeri d’Igualtat, que s’invertiran en: les casetes dels mestres, equips informàtics, l’àrea d’emergència de la deixalleria municipal i la incorporació d’un import de professionals independents per activitats comunicades. La regidora va matissar que l’import diferencial es traurà del fons de contingència.

El portaveu del GIC-VV, Jaume Simó, va subratllar que s’abstindrien en la votació d’aquest punt de l’ordre del dia.

El portaveu de Junts per Catalunya, Joan Caballol, va voler saber de quina de les dues subvencions destinades a la planta desnitrificadora es trauran els diners.

El Regidor d’Urbanisme, Jordi Biosca, va explicar que el Pla General d’Inversions per aquests quatre anys inclou una línia per a inversió específica, en la qual l’Ajuntament de Calaf ha presentat la construcció de la planta desnitrificadora, i una segona línia destinada a inversions generals, en la qual no cal especificar la inversió a cobrir. Tot i que al pressupost es van assignar les dues línies a la instal·lació de la planta desnitrificadora, amb la licitació de la construcció, la segona ja no és necessària per a cobrir l’import i, conseqüentment, es pot alliberar.

Altres punts del Ple

Durant la sessió també es va aprovar, amb nou vots a favor i una abstenció de Junts per Catalunya, la primera pròrroga del contracte de concessió de serveis del centre de dia en els mateixos termes establerts i per un termini d’un any, des de l’1 de novembre de 2021 al de 2022. Així mateix, es va determinar que el preu anual serà de 185.536,79€ i l’aportació municipal d’aquesta concessió de 26.298,14€.

D’altra banda, es va aprovar per unanimitat la bonificació del 95% de la taxa de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) de l’Institut Alexandre de Riquer. Amb l’aplicació d’aquesta bonificació, l’import total de l’impost que correspondrà al centre educatiu serà de 732,33 €.

Un altre punt va ser l’aprovació per unanimitat del nou conveni de col·laboració entre el Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Calaf sobre les comunicacions realitzades mitjançant la xarxa Rescat en l’àmbit dels vigilants municipals. El conveni tindrà una vigència de quatre anys des de la data de formalització.

Així mateix, es van aprovar per unanimitat dues mocions presentades ambdues pels tres grups municipals: Junts per Calaf, Junts per Catalunya i el GIC-VV. D’una banda, es va presentar una moció per a la reorganització de la zona tarifària a l’Anoia i que tots els pobles de la comarca siguin zona 1 fins a Igualada. D’altra banda, l’altra moció presentada advocava per la defensa de la unitat de la llengua catalana.

Finalment, també es va aprovar per unanimitat proposar al Departament d’Economia i Treball els dies 5 de febrer i 5 de setembre com a festes locals per a l’any 2022.

A l’apartat de l’activitat de control, el portaveu del GIC-VV, Jaume Simó, va expressar el seu malestar respecte de les instal·lacions de l’Espai Social i Cultural Carmen Arrojo Maroto i el cost de la neteja de l’Escola Alta Segarra. També va intervenir el regidor del GIC-VV Salvador Prat, que va mostrar la seva preocupació per temes com el preu de les activitats i actes de la Festa Major i la modificació del POUM.

D’altra banda, el portaveu de Junts per Catalunya, Joan Caballol, va exposar dubtes sobre el cost de les obres de l’Espai Social i Cultural Carmen Arrojo Maroto, la travessera de l’Estació de Tren, la propietat del campanar de l’església, el cost del buidatge dels contenidors soterrats i el procés de selecció per la plaça d’enginyer, entre d’altres.

En el punt de precs i preguntes, la regidora Montse Mases va fer un prec dirigit al portaveu de Junts per Catalunya. La regidora va fer referència a l’últim número de la revista l’Altiplà i li va demanar: «Quan escrigui alguna cosa, sàpiga el que escriu i no insinuï, si ha de denunciar alguna cosa faci-ho i si ha de col·laborar, no li calen càmeres ni revistes, perquè se li obren les portes sempre». Per la seva part, Joan Caballol va assegurar: «No creiem que diem mentides, simplement diem el que percebem».

COMPARTIR

FER UN COMENTARI

*