Inici Societat Òdena convoca ajuts per als alumnes de llars, institut-escola i estudis superiors

Òdena convoca ajuts per als alumnes de llars, institut-escola i estudis superiors

COMPARTIR

L’Ajuntament d’Òdena ha aprovat les bases de concessió d’ajuts per menjador escolar i transport per al curs 2021-22 per a les famílies dels alumnes de les llars d’infants Els vailets i L’avió de paper, de l’institut-escola Castell d’Òdena. També ha obert convocatòria d’ajuts per a la realització d’estudis universitaris o de formació professional de grau superior en centres públics o privats (sense opció pública alternativa) que no s’ofereixin a l’Anoia.

En el cas dels ajuts per a alumnes de les llars i l’institut-escola, els requisits generals són que tots els membres de la unitat familiar figurin inscrits al Padró municipal d’habitants des de nou mesos abans de la data d’aquesta convocatòria; que els pares/mares o tutors legals amb infants al seu càrrec en edat d’escolarització obligatòria garanteixin l’assistència obligatòria de l’infant al centre educatiu; que els infants estiguin matriculats als centres educatius del municipi; i que no es rebi cap altre ajut pel mateix concepte.

Pel que fa als alumnes universitaris, entre els requisits generals hi ha que el beneficiari tingui menys de 26 anys en el moment de la formulació de la sol·licitud, o més grans si poden acreditar que estan en situació d’atur; en el cas de matrícula de nou accés caldrà matricular com a mínim el 50 per cent de les matèries del primer curs; i en el cas del segon o posteriors cursos, caldrà haver aprovat com a mínim el 50 per cent de les matèries del curs anterior i matricular-se com a mínim de la meitat d’assignatures del present curs.

Als infants que estiguin matriculats a les llars municipals d’Òdena, i la renta per càpita de les famílies dels quals sigui igual o inferior a 350 euros, se’ls atorgarà dies de menjador en funció d’una sèrie de criteris, com la situació laboral i econòmica dels membres de la família o l’ús que vulguin fer del servei. D’altra banda, s’estableix una beca anual per família per al transport escolar del migdia a la llar d’infants, en funció del quilometratge. De 2 a 4 km seria de 111 euros i de 4 fins a 10 km, de 125 euros. Les famílies que portin un mínim de sis mesos empadronades a Òdena també poden rebre bonificacions de les quotes mensuals de les llars, que poden anar des del 10 fins el 50 per cent.

Els alumnes de l’institut-escola Castell d’Òdena també poden optar a ajuts per al menjador escolar sempre que hagin sol·licitat prèviament l’ajut del Consell Comarcal de l’Anoia, que poden ser de dos, tres o quatre dies en funció de la renda per càpita familiar. Les famílies empadronades als nuclis del Pla d’Òdena o de l’Espelt també es poden beneficiar d’un ajut econòmic per a les despeses ocasionades pel transport escolar no obligatori que serà del 100% de l’import trimestral. Les famílies empadronades a la resta de nuclis poden optar a una beca anual en funció del quilometratge: 111 euros si es troben a entre 2 i 4 quilòmetres, i 125 si viuen a entre 4 i 10 km.

L’Ajuntament d’Òdena també ha aprovat ajuts fins a un màxim de 600 euros per als alumnes del municipi que cursin estudis superiors. En aquest cas tenen de termini per presentar les sol·licituds fins el 31 d’octubre.

Per a la concessió dels ajuts els Serveis Tècnics de l’Ajuntament elaboraran un informe sobre l’adequació i el compliment dels requisits. Es resoldran mitjançant acord de la Junta de Govern, prèvia proposta de la Regidora d’Educació. Les sol·licituds, degudament complimentades, es podran lliurar al registre de l’Ajuntament d’Òdena a partir de l’1 d’octubre, seguint les bases dels ajuts i els terminis que es poden consultar a la recepció de les Oficines de l’Ajuntament d’Òdena i al web municipal Odena.cat.

COMPARTIR

FER UN COMENTARI

*