Inici Societat Oberta la convocatòria d’ajuts a alumnes d’estudis postobligatoris de Vilanova del Camí

Oberta la convocatòria d’ajuts a alumnes d’estudis postobligatoris de Vilanova del Camí

COMPARTIR

L’Ajuntament de Vilanova del Camí ha obert la convocatòria per a la concessió d’ajuts econòmics a estudiants que cursin estudis postobligatoris. En edicions anteriors, aquests ajuts s’adreçaven a l’alumnat dels cicles formatius de grau mitjà i superior; ensenyaments artístics professionals o superiors, o graus universitaris. Aquest any, s’han modificat les bases i també podran sol·licitar l’ajuda els estudiants de batxillerat, cicles formatius de grau bàsic, programes de formació i inserció PFI, ensenyaments esportius, curs d’accés i de preparació per a les proves d’accés a formació professional i l’alumnat del curs de preparació per a l’accés a la universitat per a majors de 25 anys.

Una altra de les novetats d’aquest any és que s’augmenta la partida pressupostària en 10.000 € i, per tant, es repartiran 50.000 euros en ajudes.

La regidora d’Educació, Eva Vadillo, destaca que en aquesta convocatòria també s’ha modificat el barem de la renda i la forma de calcular-la perquè sigui més equitatiu. Concretament, la condició que es demana és que cada membre de la unitat familiar no superi en un 2,5 l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya. Abans es calculava segons el Salari Mínim Interprofessional (SMI).

Així mateix, es modifica l’atorgament de quanties econòmiques. Abans, el sistema de punts establia uns trams de puntuació per assignar uns imports concrets. Ara, tothom qui sigui beneficiari de la beca, obté una quantia mínima de 50 € i, en funció de la puntuació obtinguda, es repartirà proporcionalment l’import de la partida fins a un màxim de 600 €.

Un altre dels conceptes que es modifiquen en aquesta convocatòria és el càlcul de la distància entre el domicili i el centre on es cursen els estudis que ara incorpora criteris de proporcionalitat.

Cal recordar que per demanar aquestes ajudes cal que la persona estigui empadronada a Vilanova del Camí, que sigui menor de 26 anys en el moment de formular la sol·licitud o, fins a 29 anys, si acrediten estar en situació d’atur i matriculats per al curs 2022-2023, com a mínim de 4 assignatures anuals o 8 quadrimestrals, o 25 crèdits.

Així mateix, hauran de demostrar que els estudis es cursen fora de Vilanova del Camí i que es porten a terme en un centre públic o concertat homologat pel Departament d’Educació o el Consell Interuniversitari de Catalunya.

Queda exclòs d’aquesta ajuda, l’alumnat de tercer cicle, doctorat o estudis d’especialització com màsters o postgraus; el que no estiguin en possessió del títol acadèmic pel qual se sol·licita l’ajut, així com el que tingui deutes pendents amb l’Ajuntament.

L’ajuda s’haurà de fer dins el termini i en la forma escaient i és incompatible amb altres ajudes pel mateix concepte.

El termini per fer la sol·licitud és el 18 d’octubre. El tràmit es realitza a través de la plataforma eTRAM, i és necessari certificat digital. En cas de no disposar de certificat, us podeu donar d’alta a idCAT Mòbil, que us permetrà fer el tràmit i que es fa en poc temps de manera senzilla. Trobareu l’enllaç per fer-ho al mateix web municipal vilanovadelcami.cat

També es pot fer de manera presencial a l’OAC de l’Ajuntament, l’OAC del Casal de la Gent Gran i al Punt Telemàtic del Mercat.

COMPARTIR

FER UN COMENTARI

*