Inici Societat Obert el termini per sol·licitar les beques menjador a l’Anoia

Obert el termini per sol·licitar les beques menjador a l’Anoia

COMPARTIR

Fins el dilluns 14 de maig es poden sol·licitar els ajuts individuals del Consell Comarcal de l’Anoia pel menjador escolar al centre educatiu que correspongui a l’alumne. Les famílies dels alumnes de P3 i dels matriculats després del 24 d’abril podran presentar la seva petició del 4 de juny al 28 de setembre; els matriculats després d’aquesta data tindran un termini de 30 dies naturals, com a màxim fins el 30 d’abril de 2019. Els alumnes d’unitats familiars la situació socioeconòmica de les quals s’hagi vist afectada greument per força major i justificada degudament amb posterioritat també podran presentar sol·licituds fins el 30 d’abril de l’any que ve.

Per poder accedir a l’ajut caldrà que la renda anual de la unitat familiar el 2017 sigui inferior a la suma dels següents conceptes: primer adult (sustentador principal) 9,667,30€; segon adult (sustentador principal) 4.833,60€; altres adults que no siguin sustentadors familiars 2.416,80€; i 2.900,20€ per cada infant.

Els interessats caldrà que presentin l’imprès de sol·licitud degudament emplenat, el volant d’empadronament col·lectiu del domicili en què resideix l’alumne, fotocòpia del DNI o NIE de tots els membres de la unitat familiar, i una fotocòpia de totes les pàgines emplenades del llibre de família o la fotocòpia del certificat de naixement.

La resolució de les adjudicacions es publicarà el mes de setembre de 2018 al tauler d’anuncis del Consell Comarcal de l’Anoia i al web Anoia.cat, i es farà arribar a cada centre educatiu.

FER UN COMENTARI

*