Inici Economia Només el sector serveis creix a l’Anoia per sobre de la mitjana...

Només el sector serveis creix a l’Anoia per sobre de la mitjana catalana

COMPARTIR

L’economia de l’Anoia creix al ritme del conjunt del país. El Valor Afegit Brut (VAB) total s’ha incrementat en un 3,6% el 2015 respecte l’any anterior. Sensiblement per sobre de la mitjana del país (3,6%) i per sota de les comarques de la Catalunya Central (4,3%). Són dades de l’Anuari Econòmic Comarcal 2016 de BBVA i Catalunya Caixa, que s’han presentat aquest dilluns.

El mateix informe destaca que la comarca de l’Anoia s’ha deixat, entre 2010 i 2015, un 2,9% del seu VAB. L’anàlisi per sectors permet veure que el creixement és desigual. Al sector primari l’increment és del 2,5%, mentre al conjunt del país es produeix una davallada de l’1,2%.

Tot i l’elevat pes que té en el PIB de la comarca, la indústria a l’Anoia va créixer el 2015 un 1,8%, per sota de la mitjana de les comarques centrals (3,6%) i del país (2,7%).

Pel que fa la construcció, a la comarca es recupera i el seu VAB creix en un 2,4%, per sota de la mitjana del país (3,4%) i de les comarques centrals (3,2%).

Només en el sector serveis l’Anoia se situa per sobre de la mitjana del país. A l’Anoia va créixer un 5,1%, mentre a les comarques centrals ho va fer un 4,9% i al conjunt del país un 3,6%.

L’Anuari Econòmic Comarcal 2016 de BBVA CX destaca com l’exercici del 2015 va contemplar a Catalunya una forta accentuació del creixement del PIB, des del 2,0% el 2014 al 3,4% del 2015. Aquesta notable acceleració reflecteix l’impuls de la demanda interna: la positiva dinàmica de la inversió en construcció i el consum públic es varen afegir a la inversió en béns d’equip i al consum privat.

Així, la inversió en construcció va presentar un augment mig destacable (3,1%), allunyat de la caiguda del 2014 (-3,2%). Del seu costat, el consum públic va créixer intensament (3,3%), fet que contrasta amb l’avenç nul del 2014. Pel que fa al consum privat, després de l’1,4% assolit el 2014, el 2015 va créixer d’un 3,6%. Finalment, la inversió en béns d’equipament i altres va presentar un augment prou notable (un 6,4% el 2015, una mica per sota el 7,2% del 2014). En l’àmbit de la demanda exterior internacional, les exportacions de béns i serveis avançaren d’un rellevant augment real del 4,8% (4,0% el 2014), mentre que les importacions van créixer d’un 7,3% (7,5% el 2014).

Dinàmica sectorial a Catalunya: notable avenç dels serveis (3,6%), al temps que la construcció s’afegia a la millora (3,4%) i la indústria accentuava la seva recuperació el 2015 (2,7%, front l’1,5% de 2014)

Sectorialment, els resultats agregats del VAB català reflecteixen la forta empenta dels serveis, una branca que aportava el 74,6% del VAB nominal generat al país el 2014 i que va créixer d’un 3,6% (2,5% el 2014). Aquest intens increment es va veure recolzat en la millora de l’activitat a la construcció (3,4%), amb el primer exercici amb creixement des de l’inici de la recessió, i també per la millora de la indústria (2,7%), mentre que el primari es contreia (-1,2%).

 

COMPARTIR

FER UN COMENTARI

*