Inici Societat Més de la meitat dels usuaris de Càritas a l’Anoia pateixen precarietat...

Més de la meitat dels usuaris de Càritas a l’Anoia pateixen precarietat en habitatge

COMPARTIR

El proppassat 31 de maig, Càritas Arxiprestal Anoia-Segarra va presentar la memòria de la seva activitat i l’estat de comptes de l’exercici 2022. L’Assemblea anual ordinària va tenir lloc a l’Espai Cívic Centre d’Igualada, a les 19h. La va presidir la directora, Cesca Solé, acompanyada del president i arxiprest, Mn. Eduard Flores, de la tècnica en cap, Coral Vázquez, i de l’administrador, Joan Sellarés. També hi eren presents els membres de la Junta Arxiprestal, voluntaris i usuaris de l’entitat, col·laboradors i simpatitzants.

L’arxiprest va oferir una reflexió inicial centrada en l’acolliment de les persones que s’adrecen a Càritas procedents d’altres països, cultures i religions, perquè percebin que la missió de Càritas rau a compartir amb ells la fraternitat universal i se sentin acollides. La directora va agrair el treball del personal tècnic, la implicació dels voluntaris, l’assessorament de la Junta i la col·laboració dels donants, ja que sense la sinèrgia de tots aquests elements fonamentals Càritas no podria dur a terme els seus projectes. D’aquests justament, en va fer una presentació succinta la tècnica en cap, qui va subratllar la utilitat personal que tenen per als usuaris i la contribució que fan a la justícia social en un moment en què les dificultats continuen afectant molt més les persones vulnerables. Finalment, l’administrador va glossar la situació econòmica de l’entitat i va destacar que, gràcies a la generositat de particulars, d’empreses i de l’administració pública, s’ha pogut fer front a tots els projectes i s’ha tancat amb superàvit l’exercici 2022, cosa que permetrà de compensar els dèficits d’exercicis anteriors.

La línia d’acció de Càritas Arxiprestal Anoia-Segarra persegueix un doble objectiu. D’una banda, presta assistència, de manera individual, a les persones afectades per una necessitat urgent o imperiosa i les atén en àmbits bàsics i immediats de la supervivència i de la dignitat humana. I, d’altra banda, ofereix formació, acompanyament i orientació per assolir la inserció laboral i potenciar l’autonomia personal, sense les quals no resulta possible la integració plena en la societat. Per aquest doble camí, que és simultani i estructural, Càritas vol contribuir a fer més justa, solidària i respectuosa dels drets humans la nostra societat. La seva òptica de fons descansa en la convicció que tots els pobles i cultures i religions de la Terra formen una única família humana, com recorda solemnement el preàmbul de la Declaració Universal dels Drets Humans, de la qual hem celebrat el 75è aniversari.

Resumim ara dades importants de la memòria presentada. Durant l’exercici 2022, van poder beneficiar-se dels serveis de Càritas Anoia-Segarra 543 usuaris. I es va constatar que el 58,4 % viuen en situació de precarietat habitacional. Es van poder atendre així situacions relatives a 508 llars familiars. Entre les persones ateses o que es van acollir a algun programa, el 60% eren dones i el 40% homes. El nombre total de programes que es van poder implementar puja a 18. A més de l’indispensable personal tècnic que en garanteix l’aplicació correcta, es va poder comptar amb la col·laboració de 68 persones voluntàries. Entre aquests programes cal esmentar el d’acollida i acompanyament social, el destinat a persones sense llar i habitatge digne, el sociolaboral i d’economia social i solidària, el d’infància, adolescència i família, el d’educació i formació d’adults, el d’acompanyament jurídic i el de mentoria jove. Pel que fa a les aportacions econòmiques, van col·laborar amb Càritas 16 organismes oficials, associacions i fundacions, 162 donants, 84 socis i 28 empreses. Càritas també impulsa 4 campanyes durant l’any i organitza diferents cursos de formació.

Els interessats trobaran tota la informació de Càritas Arxiprestal Anoia-Segarra en el web: www.caritasanoiasegarra.org, des d’on podran sol·licitar també el díptic de la memòria, oferir-se com a voluntaris, fer-se socis de l’entitat i col·laborar econòmicament perquè Càritas pugui tirar endavant els programes definits per a l’exercici 2023. L’entitat només visibilitza el treball anònim i desinteressat de persones, entitats i organismes que volen fer millor aquest món i prendre’s seriosament la qüestió de la justícia social. Per això el lema d’enguany diu: «Tu hi tens molt a veure.» Vol donar veu a la presa de consciència que la millora de la situació d’una societat requereix la implicació de tothom. I que tota persona, empresa, associació, fundació o organisme públic pot fer-hi una aportació positiva, que tindrà, a més a més, un valor humà incalculable.

 

 

Joan Ordi

Per la Junta

COMPARTIR

FER UN COMENTARI

*