Inici Societat La Llacuna convoca ajuts per pal·liar els efectes econòmics del coronavirus

La Llacuna convoca ajuts per pal·liar els efectes econòmics del coronavirus

COMPARTIR

L’Ajuntament de la Llacuna ha aprovat la convocatòria d’ajuts per pal·liar la situació econòmica negativa per la qual passen famílies i comerços del municipi arran del confinament provocat pel COVID-19. L’objectiu del consistori és reactivar l’economia local amb aquest suport extraordinari de caràcter urgent, principalment a famílies amb infants a càrrec i a les persones que hagin perdut la feina des que va començar el confinament i que acreditin que no tenen ingressos, patrimoni o recursos suficients per fer front a les despeses de lloguer, alimentació, subministraments, ensenyament, transport o altres serveis bàsics.

Els sol·licitants, que han de ser majors de 18 anys o persones emancipades legalment i han de viure i estar empadronats a la Llacuna, hauran d’emplenar una instància genèrica de forma telemàtica a través del web municipal, LaLlacuna.cat. Es poden presentar durant un termini inicial de dos mesos a partir de la data de publicació de les bases, al mes de maig.

A la petició hauran d’especificar, entre d’altres, la despesa per a la qual es demana l’ajut, i en el cas que sigui per al lloguer caldrà fer constar els mesos (dos com a màxim) per als quals se sol·licita; per a aquest concepte es podrà optar a un màxim de 600 euros. I si l’ajut és per al pagament de subministraments caldrà adjuntar les factures pendents, podent arribar als 400 euros.

D’altra banda, l’Ajuntament de la Llacuna ha aprovat la creació d’un fons destinat a ajudar els comerços, serveis, bars, restaurants, cases rurals i la resta del teixit comercial local que hagi hagut de tancar arran de la crisi del COVID-19. Els beneficiaris d’aquests negocis, que tinguin vigent la llicència d’activitats i no siguin deutors tributaris, poden optar a un ajut màxim de 1000 euros.

Les despeses subvencionables seran les fixes pròpies del negoci, com factures d’aigua, electricitat, lloguer o taxes, durant el període de confinament, amb un màxim de 3 mesos. La tramitació de la subvenció es farà mitjançant sol·licitud i memòria, que haurà de presentar per mitjans telemàtics. L’Ajuntament, prèvia comprovació del compliment dels requisits, acordarà la concessió de la subvenció. Els beneficiaris disposaran de 30 dies per aportar la documentació justificativa de l’import sol·licitat un cop puguin reobrir l’activitat. Es poden presentar sol·licituds fins el 31 de juny.

La Llacuna aprova els pressupostos municipals per al 2020

El ple de l’Ajuntament de la Llacuna ha aprovat per unanimitat el pressupost general del municipi per al 2020, de 1.271.336,28 euros.  Als comptes per a aquest any es preveu ingressar més de 669.000 euros en impostos directes; 249.100 en taxes, preus públics i altres ingressos, i 329.500 en subvencions i transferències corrents. Pel que fa a les despeses, el capítol 2, béns corrents i serveis, suposarà 665.545 euros, les despeses de personal més de 315.000 euros, i les subvencions i transferències corrents fins a 130.327,78 euros.

FER UN COMENTARI

*