Inici Destacats L’economia de l’Anoia creix per sota de la mitjana de Catalunya

L’economia de l’Anoia creix per sota de la mitjana de Catalunya

COMPARTIR

L’Anuari Econòmic Comarcal 2019 de BBVA, que analitza la distribució territorial de l’evolució econòmica catalana, destaca un creixement del VAB el 2018 del 2,6% al conjunt del país, un creixement que en el cas de l’Anoia es queda força més curt, en l’1,5%.

El 2018, el VAB de l’Anoia va reflectir el feble creixement industrial (0,6%) i la moderada dinàmica terciària (1,9%), mentre la construcció i el primari creixien més (3,8% i 2,5%). Amb aquest registre queda clar que l’Anoia no s’ha refet dels efectes de la crisi. Així, mentre que el 2018 a Catalunya el VAB generat superava en un 6,2% el del 2007, a l’Anoia continuava un -8,5% per sota del d’aquell any; aquest resultat reflecteix la intensa caiguda de la recessió 2007-14 (-18,5%), que no ha pogut compensar-se per la millora 2014-18 (del 12,2%).

En aquest context productiu, no ha de sorprendre que l’afiliació a la comarca, tot i el prou elevat creixement del 2018 (2,8%), estigui força lluny de la del 2007: els aproximadament 34.000 afiliats assolits es troben un -13,7% per sota, una contracció acumulada que ultrapassa llargament la mitjana catalana (del -1,3%). L’augment moderat del terciari reflecteix l’alça dels serveis privats (1,6%), mentre que els públics o parapúblics (educació, sanitat i AAPP) avançaven de forma més intensa (d’un 3,1%). Entre els primers, destaquen els creixements dels transports i emmagatzematge i l’hostaleria, mentre que, en l’àmbit dels públics, els motors van serl’augment del VAB de l’AAPP i dels educatius. Amb la millora del 2018, el VAB terciari supera llargament el del 2007 (un 17,3%), mentre que, en l’àmbit de l’afiliació, els 21.000 afiliats aconseguits el 2018 després del creixement del 3,5% de l’any, són també més del 10% superiors als registrats el 2007.

El moderat ascens del VAB industrial va ser el resultat del baix creixement de les branques manufactureres, pel contingut augment de la metal·lúrgia i els productes metàl·lics, el notable descens del paper i arts gràfiques i el baix avenç del tèxtil, confecció, cuir i calçat. El balanç de la crisi i la recuperació (2007-18) continua sent molt visible a la indústria: en VAB, el generat el 2018 és un -17,4% inferior al del 2007, mentre que en afiliació, i ateses les millores de productivitat al sector, els vora 9.300 afiliats estan vora un -32% per sota.

El relativament contingut increment de la construcció expressa els creixements en obra civil, edificació i promoció immobiliària i instal·lació i acabat d’edificis, mentre que la branca de demolició, preparació de terrenys i altres especialitzacions resten avenç al VAB del sector. En l’àmbit estrictament residencial, els habitatges iniciats a la comarca, després de la intensa caiguda 2006-13 (dels més de 2.900 a només 22), van assolir els 74 a 2018. Amb aquests registres, tant el VAB (-57,5%) com l’afiliació (-52,3%) se situen molt lluny dels valors previs a l’esclat de la crisi.

Finalment, el primari va créixer per la millora de la seva principal branca, la ramaderia, on destaca l’important augment del porquí, mentre que, en l’àmbit agrícola, el seu avenç resultà d’una forta empenta dels cereals.

COMPARTIR

FER UN COMENTARI

*