Inici Gent L’Ateneu s’omple per conèixer “Les intel·ligències múltiples”

L’Ateneu s’omple per conèixer “Les intel·ligències múltiples”

COMPARTIR

[Img #2957]El passat dilluns 10 de desembre, l’AMPA de l’Escola de l’Ateneu Igualadí va organitzar la xerrada “Les Intel.ligències Múltiples”, a càrrec de Laura Tejedor, psicòloga i directora d’Aqua Centre. Aquesta xerrada tenia el suport del programa “aprenent a educar” de l’Ajuntament d’Igualada.

La Laura Tejedor ens va explicar amb detall, la teoria de les Intel.ligències Múltiples, creada pel psicòleg americà Howard Gardner, ara fa més de 30 anys.

Segons aquest psicòleg, la intel.ligència no és una quantitat que es pugui mesurar amb un número, com ho és el quoficient intel.lectual. La intel.ligència és la capacitat per resoldre problemes o per elaborar productes que són útils per a la vida.

No existeix una única intel.ligència, sinó una diversitat d’intel.ligències. Cada persona té al menys vuit intel.ligències: la Intel.ligència Lingüística, la Lògico-Matemàtica, la Visual-Espacial, la Musical, la Corporal-Cinètica, la Interpersonal, la Intrapersonal i la Naturista. Aquestes intel.ligències treballen juntes però a la vegada diferenciades. Cada persona desenvolupa unes més que d’altres.
 
La Laura Tejedor ens va desglossar els trets bàsics de cada intel.ligència.

En la Intel·ligència Lingüística s’aprecia en els nens i nenes la seva facilitat per escriure, llegir, parlar i escoltar, expressar i comprendre, explicar contes o fer mots encreuats.

En la Intel·ligència Lògica-Matemàtica s’aprecia en els infants una facilitat per la resolució de problemes aritmètics, jocs d’estratègia i experiments.

En la Intel·ligència Visual-Espacial els nens i nenes pensen en imatges i dibuixos, tenen facilitat per resoldre trencaclosques, dediquen el temps lliure a dibuixar i prefereixen jocs constructius.

En la Intel·ligència Musical els infants es manifesten sovint amb cançons i sons, identifiquen amb facilitat els sons, tenen molta percepció auditiva.

En la Intel·ligència Corporal-Cinètica els nens i nenes presenten una facilitat per processar el coneixement a través de les sensacions corporals, els infants utilitzen el cos com a medi per expressar emocions (dansa), competir (esport) o crear (arts pàstiques-manualitats).

En la Intel·ligència Interpersonal els nens i nenes tenen molta capacitat per entrendre a les altres persones, es comuniquen bé, estableixen amb facilitat relacions socials amb els altres.

En la Intel·ligència Intrapersonal la seva capacitat està orientada a conèixe’s a si mateix, les seves reaccions, emocions i vida interior.

I finalment la Intel·ligència Naturista predomina en aquells nens i nenes que tenen facilitat de comunicació amb la natura, entenen l’entorn natural i l’observació científica de la natura com la biologia, geologia o astronomia.

La Laura Tejedor ens va fer pensar en, què ens agradava fer quan èrem petits, i si realment ens hem dedicat en allò que destacàvem. Amb els nostres fills hauríem de procurar enfocar les seves activitats en allò que tenen facilitat i realment s’ho passen bé, sense deixar de banda les altres intel.ligències.

En el nostre sistema educatiu actual les matèries troncals, continuen tenint molta més importància que les altres assignatures, en els EEUU hi han centres que adapten la línia pedagògica a les característiques del nen-a.

Ens va posar exemples de personatges coneguts que destacaven en les diferents intel.ligències i ens va fer reflexionar que totes haurien de ser igual d’importants.

La xerrada va ser molt interessant i va generar moltes preguntes per part dels nombrosos pares i mares assistents. A tots ells us agraïm la vostra presència i participació.

COMPARTIR

FER UN COMENTARI

*