Inici Societat L’Ajuntament de la Pobla de Claramunt convoca ajuts extraordinaris a les famílies

L’Ajuntament de la Pobla de Claramunt convoca ajuts extraordinaris a les famílies

COMPARTIR

L’Ajuntament de la Pobla de Claramunt ha convocat uns ajuts extraordinaris amb caràcter urgent a les persones, principalment famílies amb infants a càrrec, que han estat afectades per l’actual situació econòmica provocada per la propagació del coronavirus. Es fa referència especialment a aquelles persones que hagin perdut la feina arrel del tancament de la seva empresa, o que hagi reduït la plantilla degut als efectes del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de la crisis sanitària ocasionada per la COVID-19 o bé, aquelles persones que s’han vist afectades per un ERTO (Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació) motivat pel mateix Decret o alguna situació́ de caràcter anàleg que pugui ser admesa com a equivalent pels Serveis Socials Municipals i que, per aquests motius, acreditin no tenir ingressos, patrimoni o recursos suficients per fer front a les despeses de lloguer i aliments bàsics.

Es podrà presentar una sol·licitud d’ajuda extraordinària durant un termini inicial de tres mesos, revisable a l’alça per Decret de l’alcaldia, donada la situació d’excepcionalitat relacionada amb la COVID-19. Per a la concessió d’aquests ajuts es destinarà una partida de 40.000€. S’estableixen dos línies d’ajuts: la primera relacionada amb la despesa de lloguer de l’habitatge habitual i la segona relacionada amb la despesa de l’alimentació́ bàsica. Pel que fa el lloguer, l’ajut màxim podrà̀ ser de 1.000€ i el pagament corresponent es realitzarà directament al propietari/a o immobiliària. En relació a l’alimentació es farà un lot per unitat familiar amb una despesa màxima de 500€. Cada unitat familiar podrà sol·licitar un màxim d’un ajut per cada un dels conceptes al mes.

Degut a la declaració d’estat d’alarma no es presta servei presencial d’atenció al ciutadà/ana, per tant, les persones sol·licitants hauran d’emplenar i presentar una instància genèrica de forma telemàtica a través de la pàgina web municipal.

Per a suport a la presentació telemàtica i resolució de dubtes, els interessats poden trucar al telèfon 93.808.60.75. S’ajudarà a les famílies amb dificultats a l’hora de presentar documentació de forma electrònica fent ús dels mitjans esmentats.

La resolució de les sol·licituds es tramitarà de forma urgent, atesa la situació extraordinària provocada per la declaració de l’estat d’alarma i es notificarà a les famílies de la forma més ràpida possible, en la mesura de les possibilitats.

La presentació de la sol·licitud comporta l’acceptació de les bases d’aquesta convocatòria per part de tots els membres de la unitat familiar.

FER UN COMENTARI

*