Inici Societat L’Ajuntament de Montbui aprova un pressupost de gairebé 10 milions d’euros pel...

L’Ajuntament de Montbui aprova un pressupost de gairebé 10 milions d’euros pel 2023

COMPARTIR

L’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui va aprovar el passat 15 de desembre, en ple extraordinari, un pressupost consolidat de 9,6 milions d’euros, dels quals 8,8 milions corresponen a l’Ajuntament, 545.000 al Patronat Llars d’Infants Municipals, 729.930 a la societat Montbui Activa SL i 11.750 al Consorci la Tossa de Montbui.

El pressupost es va aprovar per majoria absoluta amb els vots favorables dels set regidors i regidores que formen l’equip de govern (els sis d’Ara Montbui i el regidor de Som Montbui-ERC), i l’abstenció dels sis regidors del PSC Montbui, partit a l’oposició municipal.

Durant la presentació del pressupost, el regidor d’Hisenda Adrià Castelltort, va recordar que “en relació als ingressos corrents enguany hem tingut un increment 639.000 euros (9 per cent) i, d’altra banda, preveiem també que les despeses corrents incrementin en 622.000 euros, fins a assolir un pressupost de 7’56 milions d’euros, incrementant especialment les partides de personal i prestació de serveis a la ciutadania. El pressupost d’inversió es situa en 1’27 milions d’euros”.

Pel que fa al capítol 1, el que engloba les despeses de personal, és una partida que passa de 2’6 a 3 milions. Com va explicar Adrià Castelltort “la partida de personal interna s’incrementa un 15 per cent tenint en compte que hi hem contemplat la revalorització del sou dels funcionaris, fixada per l’Estat, l’aplicació de la Relació de Llocs de Treball (RLT) que actualitza les condicions de categoria laboral i salarial dels treballs, i també contemplem la incorporació de noves places: un tècnic de medi ambient i dues places de promoció econòmica. També destinem 100.000 euros a fomentar l’ocupació en el municipi”.

Pel que fa al capítol 2, -béns corrents i serveis-, enguany s’incrementa la despesa en un 5 per cent, arribant als 3’55 milions d’euros. Segons va explicar Adrià Castelltort, “entre les partides destacades hi ha 60.000 euros en concepte d’estudis urbanístics per tal d’implementar el programa d’ajuda a les actuacions d’entorns de rehabilitació programada amb Fons Next Generation. També s’incrementen de forma notable les partides destinades a prestacions socials, tant les relatives al Servei d’Atenció Domiciliària (SAD) com les del Centre Obert, així com un increment econòmic a les partides destinades a joventut”.

Un dels aspectes que va remarcar el regidor va ser la previsió d’un increment de fins el 40 per cent a la despesa d’alguns subministres com l’electricitat i el gas, i els combustibles. Tot això explica l’increment de 200.000 euros col·locant els submnistraments en 700.000 euros.

Adrià Castelltort va remarcar que la despesa en tractament de residus disminueix perquè s’ha millorat en la recollida selectiva a nivell municipal.

El capítol 4, convenis i transferències de capital, incrementarà un 10 per cent addicional, respecte al pressupost anterior, arribant als 850.000 euros. Hi ha la previsió d’aportar 270.000 euros a la societat municipal Montbui Activa SL (amb increment per la despesa en subministraments), també es preveu un increment per al Patronat Llars d’Infants, tenint en compte que l’ensenyament de P2 passa a ser gratuït per a les famílies i això suposa la necessitat de cofinançament per part de l’Ajuntament.

I pel que fa al capítol, 6, d’inversions, s’invertiran 70.000 euros de fons propis a més de la inversió aconseguida pel 2023 de subvencions, d’1’1 milions d’euros.

El portaveu del grup socialista Josep Palacios va explicar que “votarem abstenció, ja que són els pressupostos de l’Equip de Govern. No estem d’acord amb les aportacions a la Societat Municipal per Mont-aQua. Tampoc estem d’acord amb l’increment a les partides de publicitat ni tampoc que les inversions en obres més importants siguin al Nucli Antic”.

FER UN COMENTARI

*