Inici Destacats L’Ajuntament d’Igualada recupera la seva salut financera

L’Ajuntament d’Igualada recupera la seva salut financera

COMPARTIR

L’Ajuntament d’Igualada va tancar l’exercici 2016 amb tots els indicadors econòmics en positiu per primer cop des que va entrar en vigor la nova Llei d’Estabilitat Pressupostària l’any 2012. Tal i com ha explicat aquest dimecres, 15 de març, l’alcalde, Marc Castells, la tasca iniciada pel govern municipal ara fa cinc anys “que tenia com a difícil objectiu retornar la salut financera al consistori al mateix temps que es garantien els serveis públics i s’impulsaven projectes estratègics per la ciutat, allò que denominem Bon Govern, avui ja podem afirmar que ha donat els seus fruits”.

Segons han apuntat la regidora d’Hisenda, Montse Duch, a final de l’any 2016 “es va assolir finalment la fita desitjada d’un d’endeutament inferior al 75%”. En aquests dotze mesos el consistori va rebaixar en 4,3 milions d’euros el deute viu consolidat –que inclou l’Ajuntament, el Consorci Sociosanitari d’Igualada i les empreses municipals–, passant dels 44,4 milions al 40,1 milions. Això suposa que la corporació municipal tanqui amb un endeutament del 74,8% sobre els seus ingressos liquidats i, havent rebaixat la xifra del 75%, es deslliuri de la tutela financera estatal a què estan sotmesos aquells ajuntaments més endeutats.

En aquest punt, l’alcalde agraeix la responsabilitat de tots els regidors i departaments de l’Ajuntament, que estan aplicant “estrictes criteris d’eficiència en la gestió”. Apunta, però, que “malgrat avui puguem dir que l’Ajuntament d’Igualada ha recuperat la salut financera, aquests principis de gestió responsable no s’acaben aquí i aquests criteris segueixen vigents i són una prioritat per aquest govern”. Castells ha recordat, en aquesta línia, que “tot i que en els successius pressupostos hem hagut de destinar molts milions d’euros a retornar deute als bancs i pagar interessos, hem estat capaços d’assegurar els serveis públics, garantir el suport als ciutadans que més ho necessiten i impulsar projectes emblemàtics que fessin avançar la ciutat”. Ha posat com a exemple l’actual pressupost 2017, que contempla 5,7 milions en inversions per a la millora dels equipaments, l’entorn i l’espai públic i 4,4 milions per les regidories de l’àmbit social, aquelles que vetllen de manera més directa pel benestar de les persones.

Duch ha afegit que “no només l’endeutament, sinó també la resta de semàfors que assenyalen la situació financera d’una institució s’han tancat en verd”. El resultat pressupostari ajustat, que indica la diferència entre ingressos i despeses, s’ha tancat amb un superàvit de 3,4 milions d’euros, una xifra gairebé un 42% superior a la de l’any precedent. La ràtio d’estalvi net, és a dir, allò que queda un cop pagades totes les despeses i préstecs corresponents a un mateix any, va ser positiva en 4,1 milions d’euros, un 8,7% dels recursos corrents, confirmant un cop més la tendència també positiva dels exercicis anteriors. I la mateixa dinàmica es referma, finalment, pel que fa al romanent de tresoreria: si el 2010 aquest havia estat de 1’7 milions d’euros negatius, després de diferents exercicis sumant bons resultats, el 2016 es va tancar amb 2,4 milions d’euros positius. Montse Duch, però, ha advertit que des del seu departament se segueix amb molta atenció l’evolució creixent de la morositat. El consistori ha fet una previsió «prudent» de cinc milions d’euros d’impagaments acumulats.

FER UN COMENTARI

*