Inici Destacats Igualada incentiva la contractació indefinida de les empreses de la ciutat

Igualada incentiva la contractació indefinida de les empreses de la ciutat

COMPARTIR

L’Ajuntament d’Igualada obre aquest mes de setembre la convocatòria de dues línies d’ajut. D’una banda, es dóna continuïtat un any més a les subvencions per la Creació de Llocs de Treball Estable.

Es tracta d’un incentiu directe a la contractació indefinida de treballadors que té com a objectiu fomentar l’estabilitat del mercat laboral i reduir la taxa de temporalitat al municipi. Els ajuts van adreçats a les empreses i les entitats sense ànim de lucre igualadines que en el decurs del darrer any hagin realitzat contractacions estables. Aquestes contractacions hauran d’haver estat formalitzades entre l’1 de setembre del 2016 i el 31 d’agost del 2017 i haver-se mantingut en alta durant tot el període. Per tal de determinar la quantia de les subvencions, es tindrà en consideració un seguit de variables sociolaborals en relació al sexe i l’edat de la persona contractada. També es tindrà en compte el domicili del contractat, amb especial atenció als empadronats a la ciutat d’Igualada. I, a més, es contemplaran especialment aquelles empreses amb forma jurídica de societat cooperativa.

Cada lloc de treball estable que obtingui subvenció es dotarà amb la quantitat mínima de 600 euros o podrà dotar-se en la seva part proporcional en cas de contractacions a temps parcial o contractacions de fixes discontinus, sempre i quan la jornada parcial sigui igual o superior al 50%, agafant com a referència la jornada laboral completa de 40 hores setmanals.

D’altra banda i com a novetat d’aquest any, a fi i efecte d’incentivar la creació del propi lloc de treball per part de les persones en situació de desocupació i facilitar la posada en marxa d’una activitat econòmica empresarial o professional, l’Ajuntament convoca per primera vegada una línia de subvencions adreçada a les persones desocupades que s’estableixin com a treballadors autònoms. Poden sol·licitar la subvenció, doncs, les persones desocupades que s’hagin establert com a empresaris individuals i causat alta alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) entre l’1 de setembre de 2016 i el 31 d’agost de 2017 i que, com a mínim, mantinguin aquesta alta fins a la data de presentació de la sol·licitud i durant sis mesos ininterromputs.

L’Ajuntament subvencionarà per cada nova alta al RETA de la Seguretat Social, fins el màxim del 100% de la quota mensual a pagar durant els sis primers mesos un cop deduïdes les subvencions d’altres administracions pel mateix concepte i, fins el màxim del 50% de la quota mensual a pagar els sis mesos següents un cop deduïdes les subvencions d’altres administracions pel mateix concepte, amb un import màxim total de 500 euros.

Aquests percentatges de subvenció podran variar a la baixa, segons sigui el nombre de sol·licituds aprovades i la disponibilitat econòmica resultant. Les sol·licituds de subvenció per a ambdues convocatòries es presentaran presencialment al registre d’entrada de l’Ajuntament o electrònicament al Registre Electrònic –si es disposa del corresponent certificat digital o signatura electrònica acceptada– per mitjà d’una instància segons el model oficial que es podrà aconseguir a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) i al web tramits.igualada.cat. Cal tenir en compte que, per a les persones jurídiques, la presentació electrònica és obligatòria.

Per qualsevol consulta es pot contactar amb l’Ig-nova Tecnoespai al telèfon 93 806 65 55 o a ignovatecnoespai@aj-igualada.net, o bé amb Ig-nova Empresa al 93 805 04 09 i a ignovaempresa@aj-igualada.net. Es poden consultar les bases i els impresos necessaris per a la presentació de les sol·licituds a www.igualada.cat.

COMPARTIR

FER UN COMENTARI

*