Inici Societat L’Ajuntament d’Igualada inicia l’actualització del Document Únic de Protecció Civil Municipal

L’Ajuntament d’Igualada inicia l’actualització del Document Únic de Protecció Civil Municipal

COMPARTIR

L’Ajuntament d’Igualada ha obtingut una subvenció de la Diputació de Barcelona per tal d’actualitzar el Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM), que és el document que agrupa tots els protocols d’actuació per donar resposta davant d’una emergència.

D’aquesta manera, aquest mes de juliol s’han iniciat els treballs amb la Diputació per revisar el document, que va ser homologat al 2018 per la Comissió de Protecció Civil de Catalunya.

Cal destacar que es tracta d’un Document molt complert que estableix el marc organitzatiu i funcional del municipi i la coordinació entre els cossos actuants a Igualada amb l’objectiu de prevenir i controlar els riscos sobre les persones i béns i donar resposta adequada a les possibles situacions d’emergència.

Aquest Pla de Protecció Civil Municipal aborda la identificació i avaluació dels riscos, les accions i mesures necessàries per a la prevenció i control de riscos, així com les mesures de protecció i altres actuacions a adoptar en cas d’emergència, en harmonia amb les característiques i els trets definidors del municipi.

El DUPROCIM inclou el que es coneix com a Pla bàsic d’emergència municipal (PBEM) que és de caràcter multirisc i s’activa quan es produeixen riscos que no estan considerats especials (pandèmies, onada de calor, onada de fred, risc radiològic, etc…) i els plans d’actuació municipals per riscos especials (PAM) que en el cas d’Igualada inclou el risc per inundacions, risc per accidents de transport de mercaderies perilloses, risc sísmic, risc per nevades, risc químic, risc per episodis de fort vent i risc per emergències aeronàutiques.

Un cop revisat i aprovat pel Ple municipal ha de ser homologat per la Comissió de Protecció Civil de Catalunya.

COMPARTIR

FER UN COMENTARI

*