Inici Destacats L’Ajuntament de Calaf redueix el seu deute fins als 2 milions d’euros

L’Ajuntament de Calaf redueix el seu deute fins als 2 milions d’euros

COMPARTIR

El passat dilluns es va celebrar un Ple Ordinari a l’Ajuntament de Calaf. D’entre els vint punts que portava l’ordre del dia, els més destacats van ser: l’aprovació del compte de gestió i recaptació de l’ORGT (Organisme de Gestió Tributària) del 2017, la presentació de la liquidació del pressupost del 2017 i nou modificacions de pressupost prorrogat de 2018.

Reducció del deute

L’equip de govern de Junts per Calaf es va mostrar molt satisfet per haver aconseguit un any abans del previst el seu objectiu de reduir el deute de l’Ajuntament – que al 2015 era del 96,95 per cent (3.094.801,46 euros) – al 49,99 per cent dels ingressos corrents de l’Ajuntament en un any (2.029.035,36 euros). També van manifestar haver reduït el deute no financer del 129,56 per cent (4.136.023,59 euros) al 64 per cent (2.597.565,46 euros).

Finalment, van explicar que aquesta gestió ha permès recuperar la capacitat d’inversió, tot i que es vol mantenir la mateixa “prudència i contenció” perquè entenen que aquest 50 per cent restant, més de 2 milions d’euros, encara són un “llast excessiu”.

Modificacions de Pressupost prorrogat de 2018

Tot i que el pressupost es va aprovar de forma provisional al Ple de novembre, un veí va presentar al·legacions durant el període d’exposició pública amb la voluntat d’impugnar-lo. Al Ple extraordinari de gener, l’oposició va acceptar-les i això va suposar que aquest no quedés aprovat definitivament. Després de diferents propostes, reunions i desacords, els grups de GiC-VV i CiU no el van aprovar i això significa que enguany l’Ajuntament vagi amb un pressupost prorroga. Aquesta situació afecta sobretot a la partida d’inversions, per això, l’equip de govern proposarà ple a ple aprovar modificacions de crèdit per tots aquells projectes que es veuen afectats per aquesta decisió.

Durant el Ple d’aquest 19 de febrer, es van presentar a aprovació fins a deu modificacions de crèdit. L’alcalde va demanar als grups de l’oposició “deixar les diferències a part” i pensar en les necessitats de Calaf i no bloquejar les inversions que estaven projectades al pressupost ja que “són qüestions pràctiques i la gent no en té la culpa de les nostres desavinences”.

El grup de GiC-VV no en va aprovar cap i van demanar “sotmetre a l’alcaldia a una moció de confiança” perquè consideren “poc sa i democràtic” el procediment d’aprovar partides pressupostàries a través de modificacions de crèdit. D’altra banda, CiU sí que va permetre que s’aprovessin la majoria de partides – votant-hi a favor o abstenint-se – però van demanar “més capacitat per arribar a acords ja que ells hi posaran tota la predisposició”.

Primerament, es va aprovar una partida de 234.000€ d’inversions subvencionades que permetrà tirar endavant el projecte de museïtzació de les botigues, les reformes de l’ermita de San Sebastià, la creació dels horts urbans i l’adequació de solars per aparcaments públics.

També es va aprovar la partida d’inversions corresponent a 381.539,63€ del superàvit de la liquidació del 2017 que inclou: els arranjaments de carrers dins la Llei de Barris, la compra d’una escombradora, manteniment de l’enllumenat públic, la millora de la façana de la Casa Felip, la millora d’equips informàtics i el pagament del préstec de l’INCASOL pel Castell.

Finalment es van aprovar altres despeses mitjançant la incorporació de Romanent de Tresoreria per a despeses generals com: la planificació de l’arbrat urbà i zones verdes de Calaf (13.000€), la compra d’un aparell d’aire condicionat per a la llar d’infants (7.500€), la compra d’instruments per a l’Escola de Música per l’increment d’alumnes (3.000€), la compra d’un aparell descalcificador per l’aigua potable del poliesportiu (3.000€), les inversions per executar els projectes guanyadors dels “Pressupostos Participatius” (60.000€), la compra d’un vehicle per als vigilants municipals (40.000€) i la compra d’un remolc plataforma pel transport de la brigada (11.000€).

L’únic punt que no es va aprovar és la rehabilitació dels paviments del carrer mestre Manel i Giralt i Isidre Vilaró. CiU va votar-hi en contra i va demanar poder revisar el projecte per fer-li aportacions.

D’altra banda, en aquest ple també es va aprovar la bonificació de la quota de l’ICIO per al condicionament acústic, tècnic i lumínic de l’Associació Cultural Calafina, l’aprovació de la moció presentada per CCOO i UGT en referència a l’aturada de dones el 8 de març i l’aprovació de compatibilitat sol·licitada per un treballador municipal d’activitats privades com a delineant projectista.

COMPARTIR

1 COMENTARI

 1. No sóc calafí però quedo meravellat de com l’actuació municipal de un equip de govern (Junts per Calaf) ha sigut capaç de reduir de forma tant significativa el deute del municipi. Encara trobo més rellevant, per inhabitual, el fet que es manifesti que el 50% de deute restant sigui un “llast excessiu”.
  Estem massa acostumats a que ens diguin que tal o qual inversió és subvencionada quan, a cops, ni tant sols és prioritària. O és que les subvencions venen de l’espai sideral ? També quan venen de la UE, l’Estat Espanyol, la Generalitat, … en menor quantia, per costa també la part que pertoqui. I creieu-me, tard o d’hora, pertoca. El fet de restar per sota de l’endeutament ‘legal’ no es motiu per relaxar-nos i tornar a tirar de veta.
  Els polítics –quan fan més de polítics que de veritables gestors del diner públic- acostumen a fer coses de cara a la galeria que no farien si el diner fos propi. Com a administradors d’una empresa privada molts no renovarien les seves facultats. Els accionistes els farien fora.
  Per contra, els ciutadans veiem impertèrrits la poca importància que es dona a lo que en termes econòmics s’anomena marge de maniobra i que, òbviament, te a veure amb l’endeutament. Dissabte passat, La Vanguardia publicava el següent titular : “La manca d’efectiu de la UB dispara el cost del nou edifici de Dret. El pressupost de la construcció era de 18 M€ però costarà 40 M€ en 10 anys.” Ho finança un fons estranger que ha exigit també gestionar-ne el manteniment.
  No anem enganyats en els baixos tipus d’interès. Ara com abans endeutar-se surt molt i molt car bàsicament per que en dependre d’un tercer és aquest qui imposa les condicions, de tot tipus.
  Felicitats de nou, Calaf.

FER UN COMENTARI

*