Inici Societat L’aire d’Igualada, amb excès de sulfur d’hidrogen en sis ocasions durant el...

L’aire d’Igualada, amb excès de sulfur d’hidrogen en sis ocasions durant el 2016

COMPARTIR

El Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya ha donat a conèixer l’informe sobre la qualitat de l’aire al país durant l’any 2016.

Les dades registrades apunten 6 superacions de l’objectiu de qualitat de l’aire semihorari (OQAs) respecte al sulfur d’hidrogen (H2S) durant l’any 2016 a Igualada.

La posada en marxa de la depuradora dels adobers el setembre de l’any 2005 va suposar un augment de superacions d’aquest objectiu durant els anys 2006 i 2007. Per aquesta raó, durant els anys 2006, 2007 i 2008, es van portar a terme diferents actuacions per tal de disminuir les emissions d’aquest contaminant.

L’any 2011 es van començar a enregistrar aquests episodis de nou, la qual cosa va dur a l’Ajuntament a emprendre noves mesures correctores i preventives. Durant els anys 2014 i 2016 s’ha detectat una millora significativa respecte als darrers anys, amb una disminució tant de les mitjanes semi-horàries com del total de superacions de l’OQAs. Aquestes xifres són molt inferiors a les que s’havien obtingut fins l’any 2014, tal i com es pot apreciar al gràfic següent:

També, cal apuntar que, tot i que la freqüència de superacions semi-horàries ha variat força en el període esmentat anteriorment, s’ha mantingut relativament constant en el temps la intensitat dels màxims semi-horaris enregistrats, a excepció dels anys 2005 i 2010 quan es van donar els màxims més baixos, coincidint també amb la disminució del número de superacions semi-horàries, tal i com es pot apreciar al gràfic següent:

Segons ha avançat el Departament de Territori, l’Ajuntament d’Igualada i altres entitats han proposat un projecte que vol introduir noves tècniques que permetran reduir significativament els sulfurs i compostos orgànics volàtils (COV) provinents de les operacions de l’adobament de pells.

FER UN COMENTARI

*