Inici Societat L’accés a la informació, la participació i l’emancipació, eixos del nou Pla...

L’accés a la informació, la participació i l’emancipació, eixos del nou Pla local de Joventut de Calaf

COMPARTIR

La regidoria de Joventut ha finalitzat l’elaboració del nou Pla Local de Joventut 2017-2020 (PLJ) de Calaf després d’haver-hi estat treballant des de finals del 2015, un cop va finalitzar l’anterior pla (Pla Local de Joventut 2012-2015). Aquest presenta tres línies d’acció principals que es basen en l’accés a la informació, l’emancipació, i la participació i convivència juvenils. Aquestes tres línies estratègiques s’han extret després de detectar, a través de diversos processos de participació, les principals necessitats i interessos del jovent calafí. Algunes de les accions pensades ja s’han començat a implementar.

Accés a la informació

La primera línia d’acció, la d’accés a la informació, té com a funció que els joves disposin d’informació i puguin saber on adreçar-se en cas de dubtes o per tal d’assessorar-se. És per això que, davant la bona valoració dels joves, se seguirà treballant des del punt d’informació juvenil ubicat a l’Institut Alexandre de Riquer, es promouran actuacions educatives, es potenciarà el treball en xarxa amb diferents agents del municipi i s’utilitzaran activament els canals de comunicació disponibles per fer difusió del coneixement del Punt d’informació juvenil.

Emancipació

Pel que fa a l’emancipació juvenil, s’oferiran formacions de retorn al sistema educatiu a través de la Casa d’Oficis i les proves d’accés a Cicles Formatius, que coordina el Centre de Recursos per a l’Ocupació (CRO). S’habilitarà, també, algun espai per estudiar o s’ampliarà l’horari de la biblioteca municipal. Es facilitarà l’accés als recursos i serveis formatius i d’ocupació, així com als programes d’inserció laboral, a través d’un servei d’assessorament i orientació laboral i de formació a través del CRO. També es donarà suport en la inscripció al programa de Garantia Juvenil. Es promouran, a la vegada, hàbits saludables a través del Pla de Prevenció de Drogodependències de l’Anoia i des d’altres serveis territorials.

La tercera línia estratègica, la de participació i convivència, es basarà en la realització del programa ‘Participa’t’, basat en els pressupostos participatius -que s’han celebrat per primera vegada aquest any- i en sessions entre joves i entitats, acció que també s’ha iniciat durant el 2016. D’altra banda, pel que fa a la convivència al municipi, des de l’institut se seguiran formant alumnes perquè facin de mediadors.

Com s’ha elaborat?

Per elaborar el nou Pla s’han seguit dues fases. La primera ha estat la de diagnosi, en la que s’ha fet una anàlisi de la realitat del municipi així com de les polítiques de joventut presents fins al moment. En la segona fase s’han dissenyat les accions a partir de les conclusions extretes de la diagnosi. És en la primera fase on s’han detectat alguns problemes i mancances a les quals s’enfronta el jovent a Calaf. Són, entre d’altres, les poques oportunitats laborals, la falta de transport públic, una mancança d’alternatives d’oci o culturals, o la falta d’un espai de trobada entre joves. Amb aquestes conclusions s’han construït les accions abans esmentades.

En el procés d’elaboració hi han participat tant agents municipals com supramunicipals, així com el jovent del poble en diferents espais de participació. Així, durant aquest passat 2016 s’han realitzat entrevistes en diferents àrees. Es van realitzar tres sessions obertes, una dirigida als joves, una altra a entitats i una darrera on es van trobar jovent i entitats juvenils. També es van dur a terme sessions participatives a l’IES Alexandre de Riquer on van participar-hi, a més dels joves, l’equip docent. En aquestes, els delegats de cada curs van donar suport al desplegament de l’enquesta que va ser un èxit.

Les entrevistes i enquestes han tingut un paper clau en l’elaboració del nou Pla, ja que ha facilitat el coneixement dels interessos i necessitats dels joves de Calaf. Alhora han servit també per determinar de quins recursos disposa el consistori per a la realització de les accions.

COMPARTIR

FER UN COMENTARI

*