Inici Destacats Junts per Igualada acusa de ‘mentider i incendiari’ el portaveu d’ERC Enric...

Junts per Igualada acusa de ‘mentider i incendiari’ el portaveu d’ERC Enric Conill

COMPARTIR

Davant les declaracions del portaveu d’ERC, Enric Conill acusant el Govern d’haver gastat 13 milions més del que s’havia pressupostat, Junts Igualada considera que «Enric Conill enganya de manera incendiaria els igualadins amb aquesta afirmació, i a més els titlla d’ignorants. No es pot mentir de manera tant flagrant i crear una falsa alarma respecte la gestió del pressupost públic. Per això no podem obviar ni acceptar actituds com aquestes que només van en contra de la ciutat».

A través d’un comunicat, Junts per Igualada assenyala que «cal parlar amb coneixement de causa. Si ERC hagués analitzat també la liquidació d’ingressos del 2022 i 2023, i no només la de despeses, hauria constatat que en aquests dos exercicis els ingressos també van pujar aquests 26 milions a què fan referència en les seves afirmacions sobre les despeses. Aquest increment de recursos, per sobre dels previstos inicialment en el pressupost del 2022 i del 2023, són el resultat de la bona gestió per part del Govern municipal de Junts per Igualada».

Junts per Igualada recorda que la Llei General d’Estabilitat pressupostària parla d’equilibri pressupostari, és a dir, que no es pot gastar res que no sigui també a la balança d’ingressos. Per tant, si s’incrementa el pressupost de despesa, és perquè ja es té la contrapartida d’ingrés.

El govern de Marc Castells afegeix que «Enric Conill mostra també ignorància o mala fe a l’hora d’interpretar el pressupost i la seva execució, i per això dona informació enganyosa i falsa a la ciutadania. I posa en qüestió la bona gestió dels serveis d’intervenció de l’Ajuntament d’Igualada, que, des d’una professionalitat exemplar, sempre estan disposats a explicar als grups de l’oposició qualsevol dubte que puguin tenir respecte els comptes municipals» i demanen a Conill que rectifiqui perquè «la bona gestió que el Govern municipal fa dels recursos públics és contrastable i demostrable».

El govern rebat detalladament les acusacions del portaveu republicà en el mateix comunicat que reproduïm:

Respecte la liquidació de l’exercici 2022:

Enric Conill diu que s’han gastat 13,5 milions de més. És FALS, ja que si bé hi ha aquest increment de despesa pressupostària de 13,5 milions, paral·lelament hi ha un increment d’ingrés pressupostari pel mateix import. Aquest increment d’ingressos prové de:

7,2 milions de la incorporació de romanents de l’exercici 2021, que s’aprova per Decret perquè és una continuació de les inversions i despeses que ja estaven previstes executar dins el pressupost 2021. Per això NO ES TRACTA DE MÉS DESPESA DEL 2022, SINO QUE ÉS UN TRASPÀS DE DESPESA PRESSUPOSTADA I APROVADA JA PER AL 2021.

3,4 milions s’han rebut durant el 2022 de subvencions demanades a les administracions supramunicipals. Aquest és el nostre model per millorar la ciutat: trucar les portes d’altres administracions per aconseguir finançament. Per tant, NO S’HAN GASTAT MÉS DINERS DELS PREVISTOS SINÓ QUE N’HEM REBUT MÉS DELS PREVISTOS I AIXÒ ENS HA PERMÈS AUGMENTAR LA DESPESA.

2,2 milions vénen del romanent de tresoreria del 2021, un cop feta la liquidació: es va proposar una modificació de crèdit 2/22 a través del ple per gastar aquest estalvi en mesures concretes i, aquesta, va ser aprovada en sessió plenària de març de 2022. Per tant, és una DESPESA 2022 aprovada pel Ple de la Corporació, tot i que ERC es va abstenir alhora de decidir que tirés endavant.

0,7 milions vénen de bestretes i préstecs, a curt termini, a empreses municipals i al personal, que no es pressuposten mai però que sempre tenen la seva contrapartida a ingressos, pendents de rebre per les parts implicades, amb l’interès legal corresponent.

Respecte la liquidació del pressupost 2023:

Enric Conill diu que el govern de Junts per Igualada ha gastat 13,0 milions més dels previstos coincidint amb el període preelectoral. És MENTIDA: hi ha un increment de despesa pressupostària de 12,5 milions i també d’ingrés pressupostari pel mateix import. Un increment dels ingressos que prové de:

6,9 milions de la incorporació de romanents de l’exercici 2022, que s’aprova per Decret perquè es tracta d’una continuació de les inversions i despeses que ja estaven previstes d’executar dins el pressupost 2022. Per tant, NO ÉS MÉS DESPESA DEL 2023, SINÓ QUE ÉS UN TRASPÀS DE DESPESA PRESSUPOSTADA I APROVADA JA PER AL 2022.

4,7 milions s’han rebut durant el 2023 de subvencions demanades a les administracions supramunicipals. Truquem a les portes i ens les obren. Per tant, S’HA POGUT FER LA DESPESA PERQUÈ ES VAN REBRE MÉS DINERS DELS PREVISTOS. Aquí hi tenim, per exemple 1,9 milions d’euros dels fons Next Generation que s’han invertit a la piscina de Les Comes i al nou carril bici.

0,7 milions vénen del romanent de tresoreria del 2022, un cop feta la liquidació: es va proposar modificació de crèdit 2/22 i 3/22 per gastar aquest estalvi en mesures concretes i va ser aprovada pel ple de març del 2023. Per tant, és una DESPESA 2023 aprovada pel Ple de la Corporació, malgrat l’abstenció d’ERC.

0,2 milions vénen de bestretes i préstecs a curt termini a empreses municipals i al personal, que no es pressuposten mai però que sempre tenen la seva contrapartida a ingressos pendents de rebre per les parts implicades, amb l’interès legal corresponent.

COMPARTIR

FER UN COMENTARI

*