Inici Societat Jornada de vaga a la sanitat i l’ensenyament

Jornada de vaga a la sanitat i l’ensenyament

COMPARTIR

Aquest dimecres i dijous els sectors de la sanitat i l’ensenyament públic han fet convocatòries de vaga.

En el cas dels sanitaris, el motiu de la mobilització és que consideren que s’ha arribat a una situació insostenible, amb problemes d’accés a alguns tractaments i amb llistes d’espera inassumibles per als pacients.

Denuncien també la sobrecàrrega de feina, l’escassetat de metges i professionals sanitaris en general, i unes condicions laborals i salarials precàries.

Pel que fa l’ensenyament, amb l’aturada els docents reclamen un pacte d’estabilitat per als interins i la inclusió als pressupostos del 2023 d’alguna mesura per revertir les retallades en educació, entre d’altres.

Els serveis mínims de la vaga sanitària garanteixen l’assistència urgent

Els serveis mínims per a la vaga sanitària d’aquesta setmana garanteixen l’assistència sanitària urgent al sistema públic. En concret, l’ordre del Departament de Treball fixa el normal funcionament dels serveis d’urgències i de les unitats especials com les UCI o les de neonatologia i els tractaments de quimioteràpia i radioteràpia en situacions urgents o de necessitat vital. Pel que fa als centres d’assistència extrahospitalària, aquesta assistència urgent s’ha de garantir amb el 25% de la plantilla durant el primer dia i a partir del segon s’augmentarà a un terç de la plantilla. També s’haurà d’atendre l’activitat quirúrgica inajornable derivada de l’atenció urgent i greu a criteri de la direcció mèdica i l’atenció d’emergències al 061.

Entre les unitats especials que han de garantir el seu funcionament normal també hi ha les unitats de vigilància intensiva, les coronàries, les d’hemodiàlisi, parts i tractaments de radioteràpia i quimioteràpia.

Pel que fa als centres d’atenció extrahospitalària, quan es garanteixi un dispositiu especial unipersonal s’haurà de considerar aquesta situació com a mínim i el servei s’haurà de prestar amb l’assistència normal pròpia dels serveis especials i ordinaris i altres dispositius d’atenció continuada.

El servei de neteja mantindrà l’activitat normal en les àrees d’alt risc com poden ser les urgències, l’àrea quirúrgica, les unitats de grans cremats o prematurs, el laboratori d’urgències, les sales de necròpsies o les àrees de malats immunodeprimits, entre d’altres.

Pel que fa al transport sanitari, s’ha de garantir el d’atenció a totes les urgències sanitàries, per tractament oncològics, de diàlisi i d’oxigenoteràpia i per a la realització de proves que siguin urgents a criteri del facultatiu, així com trasllats d’alta segons aquest criteri també.

El servei d’hostaleria ha de garantir el menjar de tots els malats ingressar i s’haurà de complir també el funcionament normal de coordinació d’urgències i els sistemes d’emergències mèdiques.

La resta de serveis funcionaran amb el mateix règim que en un dia festius, exceptuant els centres on la plantilla sigui igual a la dels dies laborals, en que passarà a ser del 50%.

Els serveis de farmàcia es mantindran amb el personal laboral que presti serveis en els torns de guàrdia i nits establerts; el personal d’assistència sanitària de centres penitenciaris i educatius del Departament de Justícia hauran de tenir el mateix servei que un festiu i els de donació de sang la meitat del personal.

D’altra banda, a les residències de gent gran i empreses que fan funcions d’assistència, s’hauran de prestar també els serveis urgents, necessaris i inajornables d’atenció domiciliària, el servei habitual en règim de festiu en residències de gent gran i discapacitat i serveis de comunitats infantil/juvenils i el servei habitual de teleoperadors i personal d’assistèncial en la teleassistència.

L’ordre del Departament de Treball afirma que la direcció dels centres afectats, un cop escoltat el comitè de vaga, ha de determinat el personal estrictament necessari per al funcionament dels serveis mínims, exclòs el comitè de vaga. Aquests serveis els ha de prestar, preferentment, si n’hi ha, personal que no exerceixi el dret a vaga.

Els serveis mínims de la vaga d’educació fixen un docent per cada tres aules d’infantil a secundària

El Departament de Treball ha fixat uns severs mínims d’un docent per cada tres aules d’nfantil a secundària per la vaga convocada aquest dimecres i dijous. Segons l’ordre dictada per la conselleria, hi ha d’haver també una persona de l’equip directiu per centre i el 50% de la plantilla en els centres d’educació especial, les llars d’infants i pel que fa al personal de monitoratge de menjador, servei de cuina, d’acollida, extraescolars i atenció a l’alumnat amb necessitats educatives específiques. Segons el document, han registrat diversos avisos de vaga els sindicats USTEC-STEs, COS, CCOO, UGT, Intersindical-CSC, CGT i Professors de Secundària.

Pel que fa a les dependències administratives a la seu central i dels serveis territorials del Departament, hi ha d’haver una persona cada unitat orgànica entre el personal directiu i dues en el servei d’informació i atenció ciutadana.

L’ordre dels serveis mínims estableix també que les direccions dels centres, un cop escoltat el comitè de vaga, ha de determinar el personal estrictament necessari per al funcionament dels serveis mínims dictats, exclòs el del comitè de vaga. A més, aquests serveis mínims els ha de prestar preferentment, si n’hi ha, el personal que no exerceixi el dret a vaga.

Està cridat a la vaga tot el personal laboral fix, indefinit, interí i temporal, el personal docent, el personal funcionari que depèn del Departament, el personal laboral destinat a les lars d’infants de titularitat de la Generalitat i el personal laboral docent de titularitat municipal i de les diputacions. També el personal docent dels centres que depenen del Departament de Justícia.

 

COMPARTIR

FER UN COMENTARI

*